CBS: eerste tekenen ontspanning arbeidsmarkt zichtbaar

0

De spanning op de arbeidsmarkt was in 2008 onverminderd hoog. Wel is de
periode van snel toenemende krapte voorbij en zijn aan het eind van dit jaar de
eerste tekenen te zien van ontspanning.

De groei van het aantal banen van werknemers is in de loop van het jaar sterk afgezwakt. De daling van de werkloze beroepsbevolking is minder groot dan in voorgaande jaren. Aan het eind van het jaar lijkt er zelfs een einde te komen aan de lange periode van dalende werkloosheid. Het aantal openstaande vacatures bleef vrijwel constant op een recordniveau. Het aantal uitzenduren is licht gedaald, na enkele jaren van stormachtige groei. 

Arbeidsparticipatie
De arbeidsparticipatie blijft stijgen. Onder vrouwen en onder 55 tot 65-jarigen nam de arbeidsparticipatie spectaculair toe. Er kwamen vooral veel grote deeltijdbanen bij. Het beroep op een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand is verder gedaald tot historisch lage niveaus. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn de cao-lonen en ook de loonkosten per arbeidsjaar sneller gestegen dan in voorgaande jaren. 

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer