Tag: arbeidsparticipatie

Werkgeverschap
Verzuimgesprekken

Wat kun je als manager doen om het ziekteverzuim onder jouw werknemers en uitzendkrachten terug te dringen? Het voeren van een verzuimgesprek is een begin.

Arbeidsmarkt
Meer ouderen aan het werk in Nederland en EU

In 2006 had 48 procent van de ouderen (55 tot 65 jaar) in Nederland werk. Dat is meer dan in 2000, toen 38 procent van de ouderen werkte. In de EU steeg de arbeidsparticipatie van ouderen van 37 procent in 2000 tot 44 procent in 2006.