Meer vrouwen aan het werk in 2011: vooral in grote deeltijdbaan

0

In 2011 hadden bijna 3,3 miljoen vrouwen een baan van twaalf uur per week of meer. Dat waren er ruim 460 duizend meer dan in 2002. Vooral het aantal vrouwen met een deeltijdbaan van 20 tot 35 uur per week groeide.

De voornaamste reden waarom vrouwen voor een deeltijdbaan kiezen, is de zorg voor het gezin of huishouden.

Arbeidsparticipatie vrouwen
Van 2002 tot 2011 steeg de arbeidsparticipatie van de bevolking van 15 tot 65 jaar van 64,5 procent naar ruim 67 procent. Deze toename is volledig toe te schrijven aan vrouwen. Had in 2002 nog 53 procent van de vrouwen een baan van twaalf uur of meer per week, in 2011 was dat ruim 60 procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek

De groei van de arbeidsdeelname van vrouwen heeft zich vrijwel volledig voorgedaan in deeltijdbanen van 20 tot 35 uur per week. In 2011 had bijna een derde van alle vrouwen van 15 tot 65 jaar zo’n grote deeltijdbaan. Tien jaar eerder was dat nog een kwart.

Zorg voor gezin of huishouden
Bijna de helft van de vrouwen met een deeltijdbaan gaf aan hiervoor te hebben gekozen vanwege de zorg voor het gezin of huishouden. Daarnaast zei 23 procent van de vrouwen met een grote deeltijdbaan (20 tot 35 uur) en 17 procent van de vrouwen met een kleine deeltijdbaan (12 tot 20 uur) geen voltijdbaan te willen. Vrouwen met een kleine deeltijdbaan noemden drie keer zo vaak het volgen van een opleiding of studie als reden om deeltijds te werken dan vrouwen met een grote deeltijdbaan.

In 2011 waren er ruim 530 duizend vrouwen zonder werk of met een kleine baan tot twaalf uur per week die niet (méér) konden of wilden werken. Vrouwen met een kleine baan zeiden het vaakst (57 procent) dat dat niet kon vanwege een studie of opleiding, terwijl de niet-werkende vrouwen ziekte of arbeidsongeschiktheid het meest (29 procent) als reden hiervoor aanvoerden.

Minder vrouwen blijven thuis vanwege zorg
Minder dan twee op de tien vrouwen zonder werk of met een kleine baan wilden geen substantiële baan vanwege de zorg voor het gezin of huishouden. In 2002 waren dat er nog drie op de tien.

Lees ook:
Hoogleraar: Vrouwen met flexbaan overheid komen op straat te staan
‘Voorkom dat zelfstandigen en flexwerkers afglijden’
– Nog steeds weinig vrouwen in top bedrijven

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer