Bètatechnici kunnen vanaf 2013 rekenen op gunstige arbeidsmarkt

1

Voor technici op alle niveaus lijken zijn de vooruitzichten na 2013 goed tot gemiddeld, zo blijkt uit een nieuwe arbeidmarktprognose van het Platform Bèta Techniek.

Vooral voor de hoger opgeleide technici is dit goed nieuws. Begin dit jaar werd hen nog tot in 2013 een matige arbeidsmarkt voorspeld. De situatie tussen 2013 en 2015 wijzigt het meest voor hbo en wetenschappelijk geschoolde Informatici. De vooruitzichten blijven matig tot slecht voor Vmbo en Mbo grafische techniek, Mbo operationele techniek en Mbo vervoer. Uitgesproken gunstig zijn de vooruitzichten voor Hbo Laboratorium.

Noodklok

Nog maar twee jaar geleden werd de noodklok geluid. Vooral onder technici zou er grote werkloosheid ontstaan, was de gedachte. Sinds begin 2010 worden de berichten dat het goed gaat met de technische arbeidsmarkt frequenter, terwijl de tekorten die enige tijd schijnbaar uit beeld waren verdwenen, alweer opdoemen voor de nabije toekomst.

Bureau Louter, dat jaarlijks de 5 jaars prognoses voor het UWV verzorgt, heeft op verzoek van het Platform Bèta Techniek voor de komende vijf jaar per regio prognoses voor technici gemaakt. Met name voor lager en middelbaar opgeleiden zijn de vooruitzichten in hun eigen regio van belang. Voor 22 groepen van vmbo en mbo opleidingen techniek is voor 30 regio’s een vooruitzicht gepresenteerd. Deze analyse laat zien dat er grote verschillen zijn tussen regio’s in Nederland, de verwachtingen voor laag en middelbaar opgeleide technici zijn beduidend anders verdeeld dan die voor Hbo en wetenschappelijke bètatechnici.

De arbeidsmarkt voor technici in Nederland is geconcentreerd langs wat economen soms de kennisas noemen, een strook rond de A2, van Zuidoost Amsterdam naar Zuidoost Brabant, met uitlopers naar Noord Limburg en Twente. Ook rond Zwolle is een kern van technologische activiteit voor laag en middelbaar opgeleide technici, maar de grootste hotspot met hoogwaardige bedrijvigheid en innovatie ligt toch in de regio Eindhoven – Veldhoven. De crisis heeft daar hard toegeslagen, maar de bedrijvigheid en werkgelegenheid heeft zich beduidend sneller dan verwacht hersteld.

De grootste groei zal zich voordoen langs de A2, waarbij de groei voor hoog en wetenschappelijk opgeleide bètatechnici zich sterker voordoet in de stedelijke gebieden. Lager en middelbaar opgeleide technici zitten beter in de minder verstedelijkte regio’s binnen en rond de Randstad. Overigens zijn de vooruitzichten voor laag en middelbaar opgeleide technici over het algemeen nog beter dan voor hoogopgeleiden. Dit komt door de nu nog lagere instroom in technisch vmbo en mbo en de relatief grote uitstroom van ouderen. Alle reden dus om juist nu voor een vmbo of mbo opleiding techniek te kiezen.

Volgens het Platform Bèta Techniek betekent de nieuwe arbeidsmarktvoorspelling voor leerlingen die nu hun opleiding- of studiekeuze moeten maken, dat hun kansen op een baan weer groot zijn tegen de tijd dat zij hun diploma gehaald hebben.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Sander Buunk / SBA Euro op

    Zo op het oog geweldig nieuws.Althans, afhankelijk van aan welke kant je staat. “Betatechnici kunnen vanaf 2013 rekenen op gunstige arbeidsmarkt” …… betekent dit voor het bedrijfsleven niet dat we met een tekort aan vakkrachten worden geconfronteerd. Het is nu tijd om te investeren in het opleiden van Nederlandse en buitenlandse studenten en scholieren om in 2013 niet van de koude kermis thuis te komen.

Reageer