ABN: uitzendmarkt groeit, maar uitzenders moeten zich aanpassen

0

Met de economische groei groeit ook de uitzendmarkt, maar niet in die mate als in het verleden het geval was. Uitzendbureaus hebben daarnaast te maken met structurele veranderingen waarop zij dienen in te spelen.

Dat blijkt uit de branche-update Uitzendbureaus die ABN-AMRO eind van het jaar heeft gepubliceerd.

Grotere flexschil

Het goede nieuws is dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt doorzet. De flexibele schil wordt groter bij bedrijven doordat werkgevers in toenemende mate hun personeelskosten willen laten meebewegen met de vraag op de markt waarop zij actief zijn. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en het aantal zzp’ers neemt daardoor structureel toe.

Geen stabiele groei

Maar de grotere flexschil betekent niet dat de uitzendmarkt per se in dezelfde mate groeit.  Het is de vraag of het huidige aandeel van uitzendkrachten in de flexschil (8,5%) gelijk blijft. Uit onderzoek van TNO in 2014 blijkt dat werkgevers de flexibele schil vooral zouden willen vergroten door het vergroten van het aandeel werknemers met een tijdelijk contract.

Aantal uitzenduren

Daarnaast blijft de uitzendmarkt cyclisch van aard; de uitzendmarkt reageert heftig (in positieve zin) op economische groei. Het aantal uitzenduren groeit sinds het najaar van 2013 veel sneller dan de economie.
Kanttekening daarbij is dat de groei van het aantal uitzenduren niet zo sterk is al in 2006 en 2007. Door een sterke economische groei in die periode (minimaal 3% per kwartaal), accelereerde het aantal uitzenduren naar groeicijfers van 15% of meer. De verwachte economische groei in 2016 en 2017 is bescheidener (onder de 2,5%), waardoor de uitzendmarkt voorlopig ‘geen extra duw in de rug krijgt’, zo stelt ABN.

Geen hoge opleiding

De minder sterke groei in uitzenduren is ook te wijten aan de structurele teruggang in het aantal banen waarvoor geen hoge opleiding is vereist door de verregaande automatisering. Dit treft relatief veel uitzendbanen.

Prijsdruk

Analoog aan de groei van het aantal uitzenduren, groeit ook de uitzendomzet sinds medio 2013. Wel kampt de uitzendbranche sinds 2010 met een sterkere prijsdruk. Vooral de tarieven voor het plaatsen van uitzendkrachten staan onder druk. Dit komt door de meer transparante kostprijs en doordat het plaatsen van uitzendkrachten in de markt als ‘bulk’-dienst wordt beschouwd. Uitzenden wordt meer en meer als een commodity beschouwd en de concurrentie is hevig, onder meer door de lage toetredingsdrempel dankzij digitalisering.

Uitbreiden dienstverlening

Om in te spelen op de structurele veranderingen ontwikkelen (grote) uitzenders zich tot flexbureaus die meerdere hr-gerelateerde diensten aanbieden, zoals personeelsplanning, re-integeratieservices, opleiding en training, werving en selectie, mobiliteit, outplacement en flexschilbeheer. Hierdoor kunnen flexbureaus zich onderscheiden en meer toegevoegde waarde leveren.

Zzp’ers

Door, naast uitzenden, ook bijvoorbeeld zzp’ers te bemiddelen, richten zij zich bovendien op een groter deel van de flexschil. En payrolling wordt een vast onderdeel van het dienstenpakket van flexbureaus, waarmee zij inspelen op de behoefte van werkgevers om ontzorgd te worden.
Voor kleinere uitzendbureaus geldt dat zich zullen moeten specialiseren om onderscheidend te zijn, bijvoorbeeld door zich te richten op een bepaalde sector, beroep of opleidingsniveau.
Uitzendbureaus die zich primair blijven richten op traditionele uitzenden zullen door meer efficiency (en dus lagere kosten) trachten kostenleider te worden om zo ondanks de prijsdruk winstgevend te zijn.
Bron: ABN AMRO
Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer