Fusie: Arbeidsinspectie, Inspectie Werk en Inkomen en Sociale Inlichten- en Opsporingsdienst

2

De Arbeidsinspectie (AI), Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) worden samengevoegd tot één inspectiedienst voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Een woordvoerder van het ministerie zei donderdag dat nog onderzocht wordt hoever de fusie moet gaan en wanneer deze moet zijn afgerond.

Voorlopig blijven de AI, SIOD en IWI volgens de woordvoerder nog zelfstandige inspectiediensten, maar werken ze wel al onder leiding van één inspecteur-generaal. Ook staat in het donderdag gepubliceerde IWI-jaarplan voor 2011 dat het de bedoeling is dat de drie organisaties onder de werknaam ‘Inspectie SZW’ voor 2012 één jaarplan gaan maken.

Volgens de woordvoerder moet de samenvoeging vooral zorgen voor een betere samenwerking tussen de mensen die nu bij verschillende diensten werken. Maar die bespaart ook kosten.

Volgens de IWI zal de toekomstige SZW-inspectie "de keten van preventie tot en met opsporing" gaan omspannen. De verwachting is dat daardoor mensen en middelen beter worden ingezet daar waar het meeste bereikt kan worden. Door de bundeling van kennis en krachten zouden zaken vanuit meer invalshoeken bekeken worden en sprake zijn van een bredere signalering van zaken die beter kunnen, en van misstanden.

De Arbeidsinspectie houdt nu toezicht op de naleving van regels over bijvoorbeeld veilige arbeidsomstandigheden, werk- en rusttijden. Bovendien bestrijdt de AI illegale arbeid en oneerlijke concurrentie door onderbetaling. De SIOD is er voor de opsporing en strafrechtelijke aanpak van zwaardere en complexe (georganiseerde) fraudezaken, waarbij het onder meer gaat om uitbuiting van personeel, mensenhandel en ontduiking van premies en belastingen.

De IWI houdt toezicht op de uitvoering van de sociale zekerheid door de overheid en publieke instanties, zoals uitkeringsinstituut UWV. Daarbij kijkt deze inspectiedienst vooral naar de werking en resultaten die worden geboekt ten aanzien van kabinetsdoelen op het gebied van werk en inkomen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

2 reacties

Reageer