Tag: inspectie szw

Brancheinformatie
Vier trends uit de technologische revolutie

Techniek en internet hebben de afgelopen 15 jaar een enorme invloed op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Zeker de flexmarkt merkt dit. Bestaande businessmodellen staan onder druk en kleine, slim georganiseerde organisaties grijpen de macht. Vier trends die voortkomen uit de technologische revolutie.

Brancheinformatie
Vier trends uit de technologische revolutie

Techniek en internet hebben de afgelopen 15 jaar een enorme invloed op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Zeker de flexmarkt merkt dit. Bestaande businessmodellen staan onder druk en kleine, slim georganiseerde organisaties grijpen de macht. Vier trends die voortkomen uit de technologische revolutie.

Brancheinformatie
Inspectie SZW onderzoekt uitzendbureaus pluimveesector

De inspectie SZW gaat onderzoek doen naar drie uitzendbureaus in de pluimvee sector. Dit gebeurt op verzoek van FNV Bondgenoten. Volgens onderzoek van de vakbond is gebleken dat de cao-afspraken in deze sector niet of nauwelijks worden nageleefd, waardoor met name flexkrachten honderden euro’s per maand mislopen.

Flexwerkers
Asscher bang voor toestroom buitenlandse uitzendkrachten

Het Europees Hof van Justitie heeft gezegd dat de Nederlandse vergunningsplicht voor werk te strikt is. Volgens minister Asscher (SZW) kan dit betekenen dat uitzendbureaus uit andere EU-landen nu zonder barrières goedkope arbeidskrachten van buiten Europa in Nederland zouden kunnen aanbieden.

Brancheinformatie
Werk & IK hekelt negatieve berichtgeving

Uitzendbureau Werk & IK weerlegt de bewering dat het bedrijf Oost-Europese werknemers zou uitbuiten. Trouw publiceerde na onderzoek donderdag een artikel waarin is te lezen dat Werk & IK systematisch de arbeidsvoorwaarden schendt.

Brancheinformatie
Asscher en Polen pakken schijnconstructies aan

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft woensdag afspraken gemaakt om schijnconstructies met arbeidsmigranten aan te pakken. Asscher en zijn Poolse collega-minister Kosiniak-Kamysz gaan onder meer beter gegevens uitwisselen om uitbuiting van werknemers tegen te gaan.

1 2 3 5