Ook opdrachtgever verantwoordelijk voor navolging cao

0

Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Zo kunnen opdrachtgevers en aannemers worden aangepakt die weten, of moeten weten, dat de werknemer niet voldoende betaald krijgt.

Dat schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. In de loop van volgend jaar komt Asscher met een Wet Aanpak Schijnconstructies, zo schrijft hij in de brief.

Deze ketenaansprakelijkheid geldt al in de uitzendbranche, maar minister Asscher gaat dat uitbreiden.

De minister gaat het voor bedrijven onmogelijk maken om buitenlandse werknemers een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. Financieel gezien is dit voor de werkgever een voordelige constructie, omdat hij zo minder belasting en sociale premies afdraagt. Het leidt echter tot oneerlijke concurrentie en kan zorgen voor verdringing van binnenlands arbeidsaanbod. Daarnaast wordt het voor werknemers makkelijker om naar de rechter te stappen als zij niet het cao-loon betaald krijgen.

Ook heeft de Inspectie SZW sinds deze maand vijftien extra inspecteurs aangesteld voor het aanpakken van werkgevers die via schijnconstructies minder loon, belasting of lagere premies betalen. Het team wordt in 2014 verder uitgebreid. Naast het aanpakken van schijnconstructies gaat het ook de sociale partners adviseren en ondersteunen bij de handhaving van cao’s.

Bij de aanpak van schijnconstructies is internationale samenwerking volgens de minister van SZW cruciaal. Asscher maakte daarom de afgelopen periode afspraken met Polen, Roemenië en Bulgarije over het uitwisselen van informatie over werkgevers die bijvoorbeeld via schijnconstructies werknemers betalen onder het minimumloon.

Minister Asscher hoopt verder tijdens de Europese Raad van 9 december een akkoord te bereiken over een Europese Handhavingsrichtlijn. Deze richtlijn maakt het mogelijk om boetes, bijvoorbeeld voor onderbetaling, in een ander EU-land te innen. Ook kunnen Europese landen elkaar verzoeken om een bedrijf te inspecteren, worden buitenlandse detacherende bedrijven verplicht arbeidsvoorwaarden bekend te maken en kunnen de sociale partners informatie opvragen bij andere lidstaten.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer