Inspectie SZW en Poolse Arbeidsinspectie gaan samenwerken

0

De Inspectie SZW heeft met de Poolse Arbeidsinspectie een overeenkomst ondertekend voor samenwerking bij aanpak van misstanden op de arbeidsmarkt in beide landen.

Al eerder ondertekende de minister van SZW soortgelijke overeenkomsten met Roemenië en Bulgarije.

Malafide uitzendbureaus
Doel van de overeenkomst is versterking van gegevensuitwisseling tussen de beide inspecties op het terrein van schijnconstructies, malafide uitzendbureaus en ondernemingen die arbeidswetten overtreden. Op deze wijze kunnen Poolse arbeidsmigranten beter worden geïnformeerd over misbruik door werkgevers. De Inspectie SZW kan op haar beurt makkelijker informatie krijgen van de Poolse Arbeidsinspectie bij vermeende misstanden.

Excessen tegengaan
Inspecteur-Generaal Jan van den Bos: ‘Wij willen dat mensen werken op basis van fatsoenlijke arbeidvoorwaarden, een eerlijke beloning krijgen en dat er sprake is van een effectieve sociale bescherming. Bedrijven zien zich in het huidige economische bestel vaak genoodzaakt om op kosten te snijden en dat leidt helaas ook tot excessen als onderbetaling en uitbuiting. Door de versterkte samenwerking waar we vandaag voor hebben getekend kunnen onze inspecties gezamenlijk een bijdrage leveren aan het tegengaan van die verschijnselen.’

Bron: rijksoverheid.nl

Lees ook: Asscher en Polen pakken schijnconstructies aan

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer