Nog geen omslag arbeidsmarkt in 2014

0

Hoewel er positieve signalen zijn op de arbeidsmarkt, zal 2014 nog niet het jaar van herstel zijn waar uitzendorganisatie zo op hopen. De werkloosheid loopt op en de werkgelegenheid daalt nog steeds.

‘Kennis over vraag en aanbod op de (regionale) arbeidsmarkt maakt het voor een uitzendbureau mogelijk om beter in te spelen op de omstandigheden in een bepaalde regio of een bepaalde branche,’ zo stelt het UWV in het decembernummer van Flexmarkt. ‘Een uitzender kan zijn klanten beter bedienen en heeft daarmee een voordeel op zijn concurrenten.’

ING: geringe banengroei industrie
Maar de meest recente informatie over de arbeidsmarkt, geeft geen eenduidig beeld. Zo verschillen de verwachte werkloosheidscijfers sterk per provincie; vooral in Flevoland (12,5% in 2014) en Groningen (11,4% in 2014) neemt de werkloosheid nog flink toe, terwijl die in Zeeland ‘slechts’ 6,5% zal bedragen volgens ING. De bank ziet het herstel op de arbeidsmarkt achterlopen op de economische groei. Vooral in de zorg- en publieke sector verdwijnen in 2014 nog vele duizenden banen, waar de geringe banengroei in de industrie niet tegen opweegt.

CPB: werkgelegenheid daalt, maar minder snel
Ook het CPB voorziet nog geen omslag in de dalende werkgelegenheid, hoogstens daalt de werkgelegenheid volgend jaar minder snel dan dit jaar. Naar verwachting krimpt de werkgelegenheid in de marktsector volgend jaar met 0,5% en bij de overheid met 1,5%. Tegelijkertijd blijven mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, hoewel de toename kleiner is dan in 2013, aldus het CPB.

NOA: oriënteren via printmedia, zoeken online
Uit NOA Onderzoek onder 20.000 respondenten blijkt dat in 2013 zeventien procent van de Nederlanders actief op zoek was naar een andere baan. Werkzoekenden maken steeds vaker gebruik van online media: 73 procent gebruikt internet om een nieuwe baan te vinden. Printmedia blijft voor 60 procent van de zoekers een zeer belangrijke oriëntatiebron. Voor het oriënteren op een andere baan gebruikt slechts 11 procent sociale- en netwerksites.

Meer recente berichten over arbeidsmarktontwikkelingen:

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer