Inspectie SZW onderzoekt uitzendbureaus pluimveesector

0

De inspectie SZW gaat onderzoek doen naar drie uitzendbureaus in de pluimvee sector. Dit gebeurt op verzoek van FNV Bondgenoten. Volgens onderzoek van de vakbond is gebleken dat de cao-afspraken in deze sector niet of nauwelijks worden nageleefd, waardoor met name flexkrachten honderden euro’s per maand mislopen.

Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de uitzendkrachten in de Pluimververwerkende industrie een uurloon heeft dat lager is dan het wettelijke minimumloon, doordat de werkgevers het eerste half jaar het uurloon berekenen op basis van een 40-urige werkweek, terwijl dit in deze sector na aftrek van de arbeidstijdverkorting zou moeten gebeuren op basis van een 37,5 urige werkweek.

Verkeerd ingeschaald
Ook zijn volgens de vakbond veel uitzendkrachten in de verkeerde functiegroep ingeschaald of ontvangen geen periodieken. Zo is een flink deel van de uitzendkrachten ten onrechte ingedeeld in de instroomschaal, die specifiek bedoeld is voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten of langdurig werklozen. De foutieve indeling in functiegroepen en het niet toekennen van periodieken kost de individuele uitzendkracht op jaarbasis ca. € 6400,- tot € 10.500,-.

De onderzochte uitzendkrachten, die langer dan 26 weken werken, zouden geen arbeidstijdverkorting, of in plaats daarvan een hoger loon, krijgen. Dat scheelt per individuele uitzendkracht op jaarbasis ongeveer  € 1800,- tot € 2100,-.

Cao-onderhandelingen opgeschort
In de Pluimveeverwerkende industrie werken 8.000 werknemers, waaronder 3.000 flexkrachten.

Afgelopen zomer  zijn de cao-onderhandelingen van start gegaan. Deze werden door de werkgeversorganisatie in de pluimvee industrie (Nepluvi ) opgeschort, na publicatie van het vakbondsonderzoek.

Bron: FNV Bondgenoten

Lees ook: Studie: aanpak veelplegers malafide praktijken kan beter

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer