Omzet detacheerders daalt voor het eerst in drie jaar

0

De detacheringsbranche ziet voor het eerst sinds drie jaar de omzet dalen. De omzet (per werkbare dag) daalde in het eerste kwartaal van 2024 met 2,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023. Terwijl het aantal medewerkers in loondienst daalt (-4% t.o.v. jaar eerder) stijgt het aantal medewerkers in vast dienstverband naar 68,7%. Een stijging van meer dan 14%-punten ten opzichte van het jaar daarvoor. Omdat het de verwachting is dat de tekorten op de arbeidsmarkt blijvend zijn wordt juist extra personeel aangenomen. De stijging van de leegloop met 26% in vergelijking met twaalf maanden eerder wordt door detacheerders bewust geaccepteerd in afwachting van een aantrekkende markt. Dit blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN).

Geen verrassing

Fred Boevé, bestuurslid van de VvDN: “Het was te verwachten dat de krimp eraan zat te komen en deze komt dan ook niet als een verrassing. Detacheerders zijn over het algemeen wat meer laat-cyclisch dan uitzenders, én bleken de afgelopen jaren beter in staat om op een krappe arbeidsmarkt hun toegevoegde waarde naar zowel de opdrachtgever als de kandidaat te bewijzen. We zien wereldwijde geopolitieke spanningen en dat zorgt ervoor dat organisaties een pas op de plaats maken.”

Fred Boevé, bestuurslid VvDN
Fred Boevé, bestuurslid VvDN

“Het feit dat wij ook in Nederland nog steeds geen kabinet hebben en dus ook niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van eventuele kabinetsmaatregelen, helpt ook niet echt. Het gevolg is dat opdrachten nu aanzienlijk korter zijn. Waar normaal een opdracht zes maanden of langer duurde, is nu drie tot 6 maanden gebruikelijk en moeten wij als detacheerders extra werk verzetten om de omzet enigszins op peil te houden. Hierdoor neemt de tijd tussen opdrachten in toe en zorgt daardoor voor een stijging van de leegloop. Door tariefsverhogingen kunnen we de omzetdaling deels tegengaan.”

Schaarste blijft

Uit de kwartaalcijfers van de leden van de VvDN blijkt wel dat zij voorsorteren op betere tijden. De verwachting bij de leden is dat namelijk de schaarste aan voldoende gekwalificeerd (senior) personeel toeneemt. Boevé: “De juiste balans vinden is voor onze leden de uitdaging. Hoeveel leegloop (gedetacheerden zonder opdracht) accepteer je? Hoeveel medewerkers wil je in vaste dienst? Dit omdat je zeker weet dat er weer een moment komt dat de vraag toeneemt en dat de zoektocht naar het juiste talent weer volop losbarst.”

“We zien dat opdrachtgevers daar ook rekening mee houden en zelf maatregelen treffen door meer van ons personeel ‘over te nemen’ en zelf in dienst nemen. Met name de overheid heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. De salarissen van ambtenaren zijn fors gestegen de afgelopen jaren en de overheid als werkgever wordt toch als heel stabiel ervaren.”

ICT en engineering hebben het zwaar

Het afgelopen kwartaal laat nagenoeg elk vakgebied per werkdag een omzetdaling zien. Alleen het secretarieel en sociaal domein laten ten opzichte van vorig jaar een plus zien. Engineering, met 34% van de omzet in de VvDN Marktmonitor veruit het grootste segment, is van oudsher enorm gevoelig voor de economische conjunctuur. Tegelijk groeit in de totale arbeidsmarkt de werkgelegenheid voor hoger opgeleide technici al een jaar of zeven. Een half jaar geleden was de omzetgroei in dit segment nog een stevige +8,1%, nu een omzetkrimp van -6,5%.

Het segment voor ICT’ers koelt ook sterk af. Waar de omzetgroei in dit segment een jaar geleden nog +10,6% was, is er nu sprake van een omzetkrimp van -6,5%. Oorzaken hier zijn de economische onzekerheid, met minder opgestarte projecten, kleinere projecten en pauzering en/of uitstel van projecten. Met alle aandacht voor de versnellende digitale transformatie, generative AI, cybersecurity, data-science en verplaatsingen naar de cloud, is het onwaarschijnlijk dat er structureel minder ICT’ers nodig zullen zijn of dat deze ‘markt-luwte lang zal blijven bestaan.

Conclusies

  • Omzetdaling (per werkbare dag) van 2,7% in Q1 2024 ten opzichte van een jaar eerder
  • Gedetacheerden zonder opdracht (‘leegloop’) gestegen met 26%
  • Tariefstijging zet ook in het eerste kwartaal van 2024 door (+5,3%)
  • Bijna 69% van de medewerkers heeft een vast contract
  • Nagenoeg alle vakgebieden krimpen
  • Toekomstverwachting: aanhoudende tekorten op de arbeidsmarkt

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer