Prinsjesdag: vast contract de norm, minimumloon 10% omhoog

0

Geen nieuws over de hervormingen van de arbeidsmarkt in de Troonrede en Miljoenennota. Wel een bevestiging van wat het kabinet al eerder heeft aangekondigd; strengere regulering van uitzenden en het aan banden leggen van flexcontracten. Een vaste baan moet de norm worden.

Over de arbeidsmarkt stond er het volgende in de Troonrede: ‘Belangrijk is (..) een goed functionerende arbeidsmarkt, zeker nu veel bedrijven kampen met personeelstekorten. Het kabinet vindt dat een vaste baan de norm moet zijn en werkt daarom aan een nieuwe balans tussen vaste en flexibele contracten. Goed werkgeverschap loont en ook arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke behandeling.’

Risico’s flexcontracten

Het kabinet stelt in de Rijksbegroting SZW 2023: ‘Een arbeidsmarkt die een positieve bijdrage aan de samenleving levert en mensen kansen biedt, is (..) geen vanzelfsprekendheid meer. Te veel mensen komen in de knel, zijn onzeker over hun inkomen of dragen individueel hoge risico’s, bijvoorbeeld als ze niet verzekerd zijn voor ziekte.’ Opvallend is ook dat er op wordt gewezen dat (naast vergrijzing en globalisering) ‘beleidskeuzes en regels uit het verleden een brede oorzaak van de problemen op de arbeidsmarkt zijn’.

Wat hier precies mee wordt bedoeld is niet duidelijk. Maar het kabinet benadrukt deze Prinsjesdag nogmaals dat er een tweedeling bestaat tussen werkenden met een vast en een flexibel contract. De risico’s van flexcontracten liggen bij de werkenden en dat moet worden aangepakt. ‘Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd vormen de basis voor het organiseren van structureel werk’, zo stelt het kabinet. ‘Andere contractvormen worden daar waar nodig beter gereguleerd, zodat ze niet meer gebruikt kunnen worden om te concurreren op arbeidsvoorwaarden.’

Het is geen nieuw geluid. Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft voor de zomer haar plannen hiervoor al uit de doeken gedaan. Duidelijk is dat het kabinet uitzenden nog strenger gaan reguleren. Zo komt er een certificeringsplicht voor uitzendbureaus (vanaf 2025), worden oproepcontracten afgeschaft (behalve voor scholieren en studenten), de (duur) van uitzendcontracten ingeperkt, draaideurconstructies voorkomen, schijnzelfstandigheid aangepakt en komt er strengere regulering voor werken met arbeidsmigranten om misstanden tegen te gaan (in lijn met voorstellen commissie Roemer).

Lees ook: Dit zijn de politieke plannen voor de flexmarkt

Minimumloon 10% omhoog

Een van de belangrijkste maatregelen voor verbetering van de koopkracht van mensen met lage inkomens is dat het minimumloon per 1 januari 2023 met 10% omhoog gaat.
Heel verrassend is de verhoging van het minimumloon overigens niet. Deze zomer werd al bekend dat EU-landen een principeakkoord hebben gesloten om de minimumlonen te verhogen. In lijn daarmee heeft minister Van Gennip laten weten dat dit in ook Nederland vanaf volgend jaar zal gebeuren.

Lees ook: Minimumloon per 1 juli 2022

Leren op de werkvloer

Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur op de werkvloer versterken. Er komen leerrechten voor praktisch geschoolden en er komt aanvullend 500 miljoen (verdeeld over 4 jaar) voor de STAP-regeling, specifiek bedoeld voor mensen met maximaal MBO-4 diploma.

EU-geld

Overigens werd vorige week bekend dat Nederland de komende jaren ruim € 400 miljoen ontvangt uit het Europees Sociaal Fonds om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te helpen (en armoedebestrijding). Deze subsidies zijn bedoeld voor om- en bijscholing van werkenden en om mensen met een uitkering aan werk te helpen. Het grootste deel van deze subsidiepot gaat naar gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s en naar sectorfondsen. Verantwoordelijk minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen): “Met de middelen kunnen we de bestaanszekerheid van mensen versterken door hen uitzicht te bieden op werk of een baan met een beter perspectief. We helpen werkgevers met het vervullen van hun vacatures…”

Bronnen: Rijksoverheid/ Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijksbegroting 2023

 

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

Reageer