Dit zijn de politieke plannen voor de flexmarkt

0

Hoe en wanneer is nog niet helemaal duidelijk, maar Den Haag zal uitzenden nog strenger gaan reguleren. Een overzicht van de maatregelen waar uitzenders, detacheerders en zzp-bemiddelaars mee te maken gaan krijgen. En de reacties daarop uit de markt.

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft in haar Kamerbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt begin juli laten weten wat haar ‘prioriteiten’ zijn bij de hervorming van de arbeidsmarkt.

Niet heel verassend is dat het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap) en het SER middellangetermijnadvies 2021-2025 (MLT-advies) de leidraad vormen voor de plannen van het kabinet.
Volgens het kabinet is de arbeidsmarkt aan ‘fundamenteel onderhoud’ toe; ‘de huidige inrichting en vormgeving van de arbeidsmarkt leidt niet meer automatisch tot
de maatschappelijk gewenste resultaten’ en ‘de brede welvaart staat onder druk’. Van Gennip spreekt in haar brief ook van ‘ongewenst gebruik van flexibele arbeidscontracten’.
De minister haalt de SER aan door te stellen dat het streven is dat ‘bedrijven wendbaar kunnen zijn zonder de werk- en inkomenszekerheid van werknemers aan te tasten’, maar dat momenteel de kansenongelijkheid toeneemt en ‘de negatieve gevolgen van onzeker werk en flexibele arbeidscontracten te eenzijdig neerslaan bij kwetsbaren’. Lees: een grotere tweedeling op de arbeidsmarkt tussen vast en flex.

Van Gennip stelt net als de Commissie Borstlap dat ‘excessieve (externe) flexibilisering het Nederlandse verdienvermogen bedreigt, omdat werkenden en organisaties als gevolg van die flexibilisering minder investeren in elkaars menselijk kapitaal en organisatiekapitaal’. De politiek onderkent de noodzaak van flexibiliteit op de arbeidsmarkt voor bedrijven (inspelen op veranderingen in de economie, fluctuaties in het werkaanbod), maar ‘de wendbaarheid die de werkgever zoekt, mag niet ten koste gaan van de door de werknemer benodigde zekerheid’. Kortom, flex moet aan banden worden gelegd, zo is de heersende opinie in Den Haag. Uitgangspunt: werkenden mogen niet meer langdurig in de flexibele schil zitten en flexibele arbeidsrelaties moeten niet gebruikt worden om te concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Concreet werkt het kabinet aan hervormingen rond oproepcontracten, uitzendcontracten en de ketenbepaling, zo laat Van Gennip weten.

Klik hier om het hele artikel te lezen…

 

Met Flexmarkt pro heb je exclusief toegang tot:
✅ verdiepende en analyserende artikelen
✅ de verzuim- en transitietool
✅ handige voorbeelddocumenten, zoals de oproep – en vaststellingsovereenkomst
✅ antwoord op tientallen juridische flexvragen
✅ Flexmarkt magazine: het laatste nummer en archief
Waar nodig is deze informatie juridisch getoetst door onze arbeidsrechtadvocaten.

Abonneer je hier op Flexmarkt Pro 

 

Over Auteur

Reageer