Minimumloon per 1 juli 2022

0

Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon weer iets omhoog. Hieronder ziet u wat werkenden per 1 juli minimaal moeten verdienen. Vanaf 2023 gaan de minimumlonen sneller stijgen, zo is binnen de EU afgesproken.

Elke werknemer van 21 jaar of ouder heeft in Nederland recht op het minimumloon. Wie jonger is dan 21 moet ten minste het minimum jeugdloon verdienen.

Bron: Rijksoverheid
(Bron: Rijksoverheid)

 

EU: minimumloon omhoog

EU-landen moeten voortaan nagaan of hun minimumloon niet achterblijft bij de gemiddelde lonen. Het minimum moet iedere twee jaar bij de tijd worden gebracht, zo hebben de EU-lidstaten en het Europees Parlement begin juni afgesproken. De ‘fatsoensnorm’ waar hun principeakkoord naar verwijst ligt een stuk hoger dan die in Nederland en veel andere landen. EU-landen gaan zelf over de hoogte van het minimumloon en dat loopt nogal uiteen. Toch hebben ze nu regels afgesproken waar het in elke lidstaat aan moet voldoen.

Uit het principeakkoord dat onderhandelaars van het Europees Parlement en van de regeringen van de EU-landen hebben bereikt, vloeit voort dat het nog een stuk hoger moet, zegt Europarlementariër Agnes Jongerius. De PvdA’er vertegenwoordigde het parlement bij het overleg. Ze spreekt van “een duidelijk signaal dat we in Nederland moeten verhogen naar 14 euro”, omdat het minimumloon minstens de helft van het gemiddelde brutoloon en 60% van het mediaan brutoloon zou moeten bedragen.

Het kabinet is tevreden met de nieuwe regels voor het minimumloon in de Europese Unie, maar benadrukt dat Nederland zelf over de hoogte daarvan blijft gaan. Het dinsdag gesloten EU-akkoord verplicht niet om het te verhogen naar 14 euro, zoals onder meer de FNV vraagt, zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken.

Minister Van Gennip vindt het “goed om mee te geven dat lidstaten zelf de bevoegdheid houden om keuzes te maken over de hoogte”. Ze wijst er verder op dat het kabinet al heeft aangekondigd het minimumloon vanaf volgend jaar stapsgewijs met 7,5% te verhogen.

Het principeakkoord schrijft voor dat landen tweejaarlijks rekenschap afleggen over de vaststelling van hun minimumloon en wat ze daarbij in aanmerking hebben genomen. Maar landen die het steeds laten meestijgen met de inflatie, hoeven maar eens in de vier jaar verslag uit te brengen. Mogelijk geldt dat ook voor Nederland, omdat dat het minimumloon twee keer per jaar bijstelt.

Bronnen: Rijksoverheid/ANP

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer