Tag: minimumjeugdloon

Flexwerkers
Minimumloongrens naar 21 jaar, minimumjeugdloon stijgt

Per 1 juli 2019 hebben werkenden vanaf 21 jaar recht op het minimumloon. Daarnaast gaat het minimumjeugdloon van 18- tot en met 20-jarigen per 1 juli 2019 omhoog. Een overzicht van het wettelijk minimumloon, minimumuurloon en het minimumjeugdloon dat vanaf 1 juli 2019 gaat gelden.

Algemeen
Minimumloon per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 is het minimumloon licht gestegen. Een overzicht van het wettelijk minimumloon, minimumuurloon en het minimumjeugdloon.