Minimumuurloon stijgt per 1 juli met 3,09 procent

0

Per 1 juli stijgt het minimumuurloon van 13,27 euro naar 13,68 euro per uur. Dit is het gevolg van een indexatie van 3,09%. Ieder half jaar vindt een indexatie plaats. Er was eerst sprake van een extra verhoging van 1,2% per 1 juli, maar een meerderheid in de Eerste Kamer stemde hiertegen.

De nieuwe minimumuurloonbedragen zijn ondertussen gepubliceerd in de Staatscourant. In totaal neemt het brutominimumuurloon voor personen van 21 jaar en ouder (na afronding) als gevolg van de indexatie en bijzondere verhoging per 1 juli 2024 toe met 3,09 procent ten opzichte van het uurbedrag dat gold op 1 januari 2024.

Tip! Lees ook: Invoering van het minimumuurloon: dit gaat er veranderen

Minimumuurloon naar leeftijd:

Arbeidsovereenkomst beroepsbegeleidende leerweg

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer