RWI

0

In de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) overleggen werkgevers, werknemers en gemeenten over hoe zij samen de problemen op de arbeidsmarkt en op de re-integratiemarkt het hoofd kunnen bieden. Ondanks hun verschillende invalshoeken en belangen zijn deze partijen immers gebaat bij samenwerking. Praktijkervaringen en kennis op basis van onderzoeken en
analyses leveren binnen de RWI de expertise op die noodzakelijk is om de arbeids- en re-integratiemarkt de goede kant op te duwen.

Bezoekadres
Oranjestraat 4
2514 JB Den Haag

Postadres
Postbus 16101
2500 BC Den Haag

Telefoonnummer: 070-789 0 789
Faxnummer: 070-789 0 790

E-mail: info@rwi.nl
Website: www.rwi.nl

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer