Uitzendbranche klimt uit het coronadal

0

De uitzendsector heeft het ergste achter de rug. Zowel de ABU als het CBS melden weliswaar omzetdaling van de flexbranche, maar de cijfers zijn desondanks hoopvol voor de flexbranche. ABN AMRO stelt dat de uitzendbranche zich in 2021 zal herpakken met een groei van 5%.

ABU: omzetdaling periode 8 (-12%)

Het aantal uitzenduren daalde met 16% en de omzet van de uitzendbranche daalde met 12% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit de ABU-MarktMonitor (periode 8, week 29-32 (13 juli tot en met 9 augustus).

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • administratieve sector: het aantal uren daalde met 21% en de omzet daalde met 16% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
  • industriële sector: het aantal uren daalde met 9% en de omzet daalde met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
  • technische sector: het aantal uren daalde met 31% en de omzet daalde met 22% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De daling van het aantal uitzenduren en de omzet van de uitzendbranche is nog altijd fors, maar uit de ABU-cijfers blijkt dat de krimp minder sterk is. De minder sterke omzetdaling was in de voorgaande periode (periode 7) al te zien en die trend heeft zich dus doorgezet in de afgelopen periode.

Deze grafiek vertoont de minder sterke daling in uitzenduren van de uitzendbranche.

abu grafiek
ontwikkeling uitzenduren, bron: ABU

 

CBS: omzet uitzendbranche Q2 -16,6%

Gisteren publiceerde het CBS de cijfers van de omzetontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening. De omzet van uitzend- en bemiddelingsbureaus daalde in het tweede kwartaal flink (-16,6%) ten opzichte van een jaar eerder. Daaruit blijkt dat de uitzendsector in het ‘coronakwartaal’ hard is geraakt. “Het is nét de sterkste krimp ooit gemeten”, stelt Wim Davidse (hoofdredacteur Flexmarkt en oprichter Dzjeng).

Vertrouwen flexbranche keert terug

Maar flexmarktstrateeg Davidse is ‘constructief optimistisch’, zo meldt hij op LinkedIn. Het CBS meldt namelijk tegelijkertijd dat het ondernemersvertrouwen terugkeert in de zakelijke dienstverlening. En dat geldt zeker ook voor de uitzendbranche. Het ondernemersvertrouwen is nog wel zeer laag, maar vergeleken met het tweede kwartaal is dit aan het begin van het derde kwartaal per saldo flink gestegen.
“Het vertrouwen van de flexbranche dendert, na een diepe val in het tweede kwartaal, door naar een positief saldo van +22%. Dat ‘flexvertrouwen’ is een sterke voorspeller van de omzetontwikkeling van de flexbranche.”

Het ingezette herstel na de diepe coronadip blijkt ook uit zijn onderstaaande analyse.

ABN AMRO: sterk herstel uitzendbranche 2021

Het ‘constructief optimistisme’ van Davidse wordt gestaafd door de Sectorprognose Zakelijke Dienstverlening die de ABN AMRO vandaag heeft gepubliceerd.
De bank concludeert dat de uitzendbranche het zwaarst getroffen is door de coronacrisis; de krimp van de uitzendbranche zou dit jaar uitkomen op -12%. Maar volgens ABN AMRO zal de uitzendbranche zich ook relatief sterk herstellen, met een groei van +5% in 2021.

Uitzendbranche aanjager herstel

In vergelijking met de krimp van de uitzendbranche tijdens de financiële crisis in 2009 (omzetdaling -9%) is de krimp tijdens de huidige coronacrisis met -12% dus nog groter. Ingrid Laane, sector econoom zakelijke dienstverlening van ABN AMRO over het verschil met de vorige crisis. “De economie als geheel zal veel sterker krimpen dan in 2009. Daarnaast is het coronavirus nog steeds aanwezig, wat nu nog een rem zet op economische activiteiten.” Maar Laane is optimistisch over de nabije toekomst van de uitzendbranche. “We verwachten dat de uitzendbranche de aanjager zal zijn van herstel van de zakelijke dienstverlening als geheel. Zo bevindt deze sector zich door de hoge werkloosheid, ruimere arbeidsmarkt en een economische groei van ruim 2% in een goede uitgangsituatie. Dit vertaalt zich in 2021 een groeiverwachting van de uitzendbranche van 5% ten opzichte van een jaar eerder.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer