Fouten in berekening ADV uitzendkrachten

0

Er gaat nogal eens iets mis bij het berekenen van ADV voor uitzendkrachten. Een veel voorkomende vraag is hoe dit berekend moet worden. In het verleden waren er meerdere manieren van berekenen mogelijk, die vervolgens nogal eens tot discussies konden leiden tijdens een SNCU-controle.

Gelukkig hebben de ABU en de NBBU iets gedaan met deze onduidelijkheid en een heldere bepaling opgenomen in hun cao’s. Ondanks dat blijken er toch regelmatig andere manieren van berekenen te circuleren, die dus fout zijn!
De formule met daarin het aantal van 254 dagen is relatief nieuw en blijkt nog lang niet bij iedereen op het netvlies te staan. Deze is terug te vinden in de ABU-cao bijlage II en in de NBBU-cao bijlage 6a.

Als er in een cao (of arbeidsvoorwaardenregeling van een organisatie) ADV van toepassing is en dit is uitgedrukt in een percentage of er is een duidelijke berekeningsmethode opgenomen, dan is het simpel. Als uitzendonderneming pas je dit percentage of die berekeningsmethode toe.

Wat je vaak ziet in cao’s waar sprake is van ADV, is dat het aantal dagen per jaar wordt genoemd, zonder verdere handvatten. De berekening die dan gedaan moet worden is:

ADV dagen per jaar / 254
of
ADV-uren per jaar / 254 x (Normale Arbeidsduur / 5)

De fout die nogal eens wordt gemaakt is dat het aantal ADV- dagen of –uren wordt gedeeld door 261, of door 261 minus de ADV dagen.

Een voorbeeld:
De Bouw kent 20 ADV-dagen. Er is in de cao niet beschreven hoe de waarde moet worden berekend. Dus wordt dit de toe te passen methode:

20 / 254 = 7,874 %

Wat niet mag is het aantal ADV-dagen delen door 261. Als dit wordt gedaan, dan zal dit bij een SNCU-controle ogenblikkelijk leiden tot een naheffing.

20 / 261 = 7,663 %

Door te delen door 261 wordt er ruim 0,2% te weinig ADV toegekend.

Een andere foutieve methode die circuleert is dat de ADV-dagen voor de berekening worden afgetrokken van het totale aantal dagen per jaar.

20 / 261 – 20 = 8,30 %

Voordeel van deze manier van berekenen is dat de SNCU er geen problemen mee zal hebben, omdat er ruim 0,6% meer wordt toegekend dan nodig is.
Grote nadeel is uiteraard dat de kostprijs ruim 0,6% hoger uitvalt.

Dit is een bijdrage van Henk Geurtsen, partner Experts in Flex.

 

flexeventFlexevent najaar 2018
Henk Geurtsen is een van de topsprekers tijdens het Flexevent op 4 december. De ADV is maar een van de vele punten die daar aan bod komen. Uitzendondernemers worden ook volledig bijgepraat over de Wet DBA, WAB, de consequenties van de aangepaste 30%-regeling, de wijzigingen loonheffingenplannen voor niet-Nederlanders en de gevolgen van de transitievergoeding vanaf dag één, et cetera. Verschillende experts praten je tijdens het Flexevent op hoog niveau bij over de belangrijkste zaken waar je als flexondernemer mee te maken krijgt in 2019. Kijk voor het programma en deelname op de site van het Flexevent.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer