Medezeggenschap binnen de flexbranche – hoe zit dat?

0

De wet op de ondernemingsraden (WOR) kent twee bepalingen die van toepassing zijn op de medezeggenschap in de flexbranche. De werknemers in de flexbranche worden aangemerkt als ‘in de onderneming werkzame personen’ van de werkgever, naast het feit dat werknemers in de flexbranche ook meetellen als ‘in de onderneming werkzame personen’ van de inlener, als ze daar langer dan twee jaar hebben gewerkt.

Uitzendbureaus en medezeggenschap

  1. Bij werkgevers in de flexbranche tellen voor het bepalen van de instellingsgrens van de OR (50 personen) zowel de eigen medewerkers als de uitzendkrachten mee.
  2. De OR van de werkgever in de flexbranche kan zowel uit eigen medewerkers als uitzendkrachten bestaan.
  3. Uitzendkrachten krijgen actief en passief kiesrecht als ze langere tijd werkzaam zijn via één uitzendbureau of payrollonderneming.

Actief kiesrecht betekent dat ze het recht hebben om hun stem uit te brengen bij de verkiezingen van de OR. Passief kiesrecht houdt in dat zij verkiesbaar zijn als lid binnen de OR.

Kijkend naar de uitzendorganisaties binnen Nederland is het helaas niet standaard dat er een ondernemingsraad is, hoewel het een wettelijke verplichting is. Enkele grotere organisaties hebben wel ondernemingsraden in verschillende constructies. Er kan een OR zijn met een mix van eigen medewerkers en uitzendkrachten, een aparte OR voor flexkrachten en een OR voor eigen krachten en varianties daarop.

Voor een OR van het uitzendbureau is het wel lastig om goed met hun achterban te communiceren en om ze te bereiken. Alle werknemers zijn tenslotte werkzaam bij verschillende inleners. Daar dient goede aandacht aan gegeven te worden.

De medezeggenschap van de inlener

* Werknemers in de flexbranche tellen ook mee als ‘in de onderneming werkzame personen’ van de onderneming waar ze feitelijk werken als ze daar twee jaar lang op basis van een uitzendovereenkomst werken.

* Werknemers hebben ook daar actief kiesrecht als ze langer bij de inlener werkzaam zijn.

Door de ingeleende krachten te betrekken krijgt de OR beter inzicht in de werknemers die op basis van een uitzendovereenkomst voor de onderneming werken. Het kan zijn, dat er binnen de organisatie waar uitzendkrachten werken, andere regels zijn ingesteld voor het actief en passief kiesrecht voor ingeleende medewerkers.

Medezeggenschap in Holdings

Drie aparte BV’s zijn onderdeel van één holding. De BV’s hebben allemaal minder dan 50 medewerkers in dienst, maar gezamenlijk komen ze ruim boven de 50 uit. Er moet een gemeenschappelijke OR worden ingesteld als de instelling ervan bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet én er een overwegend gemeenschappelijk bedrijfsbeleid wordt gevoerd. Handig hulpmiddel bij het bepalen van het gemeenschappelijk bedrijfsbeleid is de zeggenschap die over de BV’s wordt uitgeoefend. Als er sprake is van één directie voor de drie ondernemingen, dan is er zeker sprake van gemeenschappelijk bedrijfsbeleid. Maar ook het toepassen van gezamenlijke regelingen voor het personeel is daar een goede indicatie voor.

Op 4 december 2018 gaan we in de workshop Medezeggenschap in de flexbranche al vanaf 50 uitzendkrachten verplicht, verder met uitleg en verdieping over dit onderwerp.

Medezeggenschap is belangrijk om de organisatiedoelen te bereiken en tevreden medewerkers te behouden. Het ligt er wel aan hoe je medezeggenschap uitvoert: duel of duet, dialoog of monoloog.

Dit is een bijdrage van Bert Visser (Experts in Flex).

 

flexeventBert Visser is een van de sprekers tijdens het Flexevent op 4 december. Medezeggenschap in de flexbranche is maar een van de vele onderwerpen die daar aan bod komen. Uitzendondernemers worden ook volledig bijgepraat over de Wet DBA, WAB, de consequenties van de aangepaste 30%-regeling, de wijzigingen loonheffingenplannen voor niet-Nederlanders en de gevolgen van de transitievergoeding vanaf dag één, et cetera. Verschillende experts praten je tijdens het Flexevent op hoog niveau bij over de belangrijkste zaken waar je als flexondernemer mee te maken krijgt in 2019. Kijk voor het programma en deelname op de site van het Flexevent.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer