SER-advies: maak flexwerkers meer betrokken bij OR

0

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil dat flexwerkers en jongeren meer en vaker worden betrokken bij de ondernemingsraad (OR) van een bedrijf. Daarom zouden zij eerder de mogelijkheid moeten krijgen om te stemmen voor de OR en zichzelf als kandidaat-lid aan te melden, schrijft het adviesorgaan aan minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Koolmees wilde van de SER weten hoe hij aankijkt tegen de in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) opgenomen minimale termijnen voor het zogeheten actief en passief kiesrecht. Die schrijven voor hoe lang het minimaal moet duren voordat een werknemer mag stemmen op kandidaten voor de OR of zich als kandidaat-lid mogen aanmelden. Koolmees was bang dat de huidige wettelijke minimumtermijnen in de praktijk als norm zijn gaan gelden. ‘Kiesdrempels zouden een belemmering kunnen vormen voor de betrokkenheid van flexkrachten bij en hun deelname aan een ondernemingsraad. De minister benadrukte eerder juist het belang van het betrekken van flexwerkers bij de OR’, schrijft de SER. Die vindt dat meer werknemers eerder en vaker moeten worden betrokken bij de medezeggenschap. ‘Daarbij gaat het zowel om werknemers met een contract voor onbepaalde tijd als werknemers die op basis van andere contracten werkzaam zijn, zoals op tijdelijke basis.’

Flexkrachten ondervertegenwoordigd

Medewerkers moeten eerder kiesrecht krijgen, vindt de SER, omdat er al na een paar maanden binding met de organisatie ontstaat. Bovendien krijgt iemand die lid is van de OR snel extra kennis over de onderneming. ‘De SER vindt het belangrijk om intrinsiek gemotiveerde mensen, ook die met kortere dienstverbanden, gelegenheid te bieden aan de OR deel te nemen. Een goede afspiegeling in de OR van alle werkenden is van groot belang. Daarin zijn jongeren en flexkrachten nu helaas (nog) vaak ondervertegenwoordigd.’
Er is twee jaar geleden onderzocht of en hoe bedrijven de WOR naleven. Daaruit bleek dat bij de meeste bedrijven de flexibele schil op geen enkele manier bij de OR betrokken is. Bedrijven met meer flexwerkers leven bovendien de wetgeving minder na en hebben soms helemaal geen OR.

Al na drie maanden kiesrecht

Met de huidige termijnen zou het OR-lidmaatschap voor een derde van de medewerkers niet mogelijk zijn (zij hebben een baanduur van minder dan twee jaar) en voor nog eens een vijfde lastig (zij hebben een baanduur van twee tot vijf jaar), aldus de SER. De betrokkenheid van flexwerkers kan daarom worden vergroot als ze eerder kiesrecht krijgen. Het actieve kiesrecht (het recht om een kandidaat te kiezen) zou al na drie maanden in plaats van zes maanden kunnen ingaan, stelt de adviesraad voor. De wettelijke minimumtermijn voor het passieve kiesrecht (het recht om zelf in de OR gekozen te worden) zou kunnen worden verkort tot drie of zes maanden.

Detacheringsbureau Meurs & Molijn was de SER in 2012 jaren vooruit: het bedrijf installeerde toen een OR die louter bestond uit flexwerkers.

Over Auteur

Reageer