Het Nieuwe Werken: juist voor flexondernemingen

1

Het Nieuwe Werken is eigenlijk al niet zo nieuw meer. Daar waar het begon als ‘tijd- en plaatsongebonden werken’ om huisvestingskosten te besparen, is het nu een containerbegrip voor flexplekken, zelfroosteren, flexibele werktijden en thuiswerken.

Uit strategisch oogpunt wordt het inmiddels niet alleen ingezet om op kantoorkosten te besparen, maar juist ook om medewerkers te binden, een betere work-lifebalance te bieden en daarmee het ziekteverzuim te verlagen. Ook speelt de maatschappelijke trend mee om het klimaat te ontzien en files te verminderen. Om wat voor reden Het Nieuwe Werken (HNW) wel (of niet) wordt ingezet, feit blijft dat de trend onomkeerbaar is en dat een werkgever hier niet langer omheen kan. Voor de werknemer van vandaag is deze manier van werken een vereiste en met de komende ‘war for talent’ kan ook de bemiddelingsorganisatie die boot niet missen.

De Nieuwe (Flex)werker
Naast het inzetten van HNW voor de eigen organisatie (kantoorpersoneel), dient zeker ook nagedacht te worden over wat HNW betekent voor de flexwerkers. Het succes van HNW binnen een bedrijf wordt voor 70% bepaald door houding, gedrag, kennis en vaardigheden van de medewerkers. Het uitzendbedrijf zal in gesprek moeten met zijn klanten over hoe zij werken of gaan werken en wat dat voor het profiel van de flexwerker betekent. En als de klanten al over zijn op HNW, zijn de aangeboden flexwerkers dan ‘HNW-proof’? En wat is dat dan: ‘HNW-proof’?

Een Nieuwe Werker kenmerkt zich door zelfstandig en efficiënt te kunnen werken: hij/zij heeft op ieder moment en op elke plek inzicht in zijn feitelijke werklast, kan zijn/haar eigen werk organiseren en plannen. Hij/zij werkt cleandesk, dus volledig digitaal. De Nieuwe Werker kan bovendien zichzelf managen: hij/zij is een zelfstarter en een zelfstopper en weet daarmee de balans werk-privé te bewaken. Bovendien is hij/zij in staat de hulpvraag te stellen. Het klaarstomen van flexkrachten voor HNW mag dus niet onderschat worden.

Extra voordelen voor flexorganisaties
Voor flexondernemingen snijdt het HNW-mes aan twee kanten. Ten eerste biedt de flexonderneming hiermee een betere propositie aan haar klanten. De aangeboden flexwerkers functioneren immers beter binnen de (nieuwe) manier van werken bij de opdrachtgever. Bovendien biedt dit de kans om met de opdrachtgever in gesprek te gaan over nieuwe functieprofielen en inleenmogelijkheden. Veel bedrijven kunnen ondersteuning op HR-gebied bij de implementatie van HNW goed gebruiken. Een goed functionerende Nieuwe Werker helpt uiteindelijk ook de opdrachtgever om beter te presteren. Ten tweede wordt de flexorganisatie aantrekkelijker voor flexwerkers. Opdrachten die flexwerkers zelfstandig en flexibel kunnen uitvoeren zijn immers bijzonder aantrekkelijk.

HNW biedt de uitzendorganisatie dus volop kansen, maar de boodschap is helder: een goede implementatie vergt een gedegen aanpak én investering in de medewerkers. Trainingen en begeleiding op het gebied van werkplekorganisatie, e-mailmanagement en zelfmanagement zijn daarvoor belangrijke middelen. Een flexwerker die ‘HNW-proof’ is, draagt bij aan uw succes én aan het succes van uw opdrachtgever.

Stefanie Hoogland, consultant Professionals in Flex

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Denise Hulst op

    Stefanie Hoogland heeft goed verhaal, gezien het feit dat flex alleen succes is als je investeert in medewerkers. De Flexbranche staat naar mijn idee niet bekend om haar brede visie als het gaat om dit soort zaken. Werk aan de winkel als het gaat om cultuurdenken bij uitzendorganisaties.
    Denise Hulst

Reageer