Minimumloon per 1 juli 2014 verhoogd

0

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon worden per 1 juli 2014 verhoogd. Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen.

Het minimum loon stijgt per 1 juli met 0,65% ten opzichte van het minimumloon dat per 1 januari is vastgesteld.

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt vanaf 1 juli:

per maand:          1.495,20
per week:                345,05
per dag:                    69,01

Dit minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar tot de AOW-leeftijd bij een volledig dienstverband. Voor werknemers die parttime werken, is het bruto minimumloon evenredig lager.

Minimum jeugdloon
Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimum loon. Dat percentage per leeftijd is als volgt:

22 jaar: 85%
21 jaar: 72,5%
20 jaar: 61,5%
19 jaar: 52,5%
18 jaar: 45,5%
17 jaar: 39,5%
16 jaar: 34,5%
15 jaar: 30%

Minimum uurloon
Het bruto minimum uurloon hangt af van het aantal uren per week dat geldt voor een volledig dienstverband in uw organisatie. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het minimum bruto uurloon per 1 juli als volgt:

36-urige werkweek:      9,58 euro
38-urige werkweek:      9,08 euro
40-urige werkweek:      8,63 euro


Het aangepaste minimumloon per 1 juli is gepubliceerd in de Staatscourant.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer