Nederlanders voor gelijktrekken arbeidsrechten EU

0

70 procent van de Nederlandse bevolking vindt dat de arbeidsrechten voor alle werkenden in de EU hetzelfde zouden moeten zijn. Een minderheid van 27% is tegen invoering van gelijke rechten voor alle werknemers.

Dat blijkt uit een enqûete via Destemvan.nl opdracht van nu.nl.

In tegenstelling tot de burgers zijn de meeste politieke partijen in ons land juist tegen het gelijktrekken van arbeidsrechten in de EU.

Dat blijkt wel uit quotes op nu.nl van de verschillende partijen. Uitgesproken tegenstander is de SP die zegt zich in te zetten voor sociale arbeidsrechten voor alle werknemers, maar tegelijkertijd vinden de socialisten dat dit wel op nationaal niveau geregeld moet worden. Volgens de SP heeft de EU juist voor uitholling van arbeidsrechten gezorgd.
De regeringspartijen VVD en PvdA zijn niet uitgesproken voor- of tegen. Ook de PvdA vindt dat arbeidsvoorwaarden nationaal geregeld moeten worden, maar de PvdA wil oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen EU-landen tegengaan door schijnconstructies, malafide uitzendbureaus  en uitbuiting van arbeidsmigranten hard aan te pakken.

D66 is de meest uitgesproken voorstander van het gelijktrekken van arbeidsrechten binnen de EU. Volgens de Democraten is dat dé manier om de positie van werknemers op de arbeidsmarkt te beschermen. Ook wijst D66 erop dat voor het aanpakken van schijnconstructies nationale inspecties intensief moeten samenwerken.

Bron: nu.nl

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer