Nieuw cao voor Praxis

0

Begin juni zijn Praxis en de vakbonden het eens geworden over een nieuwe cao voor de periode van 1 februari 2011 tot en met 29 februari 2012.

Er is afgesproken dat de lonen vanaf salarisschaal 10 per 1 juli 2011 met 1,75 procent verhoogd worden. De lonen in salarisschaal 9 worden aangepast aan het wettelijk minimumloon. Ook worden de aparte salarissen voor 15- en 16-jarigen worden geschrapt. Zij kunnen voortaan rekenen op het salaris van een 17-jarige en maken vanaf dat niveau vervolgens de jaarlijkse leeftijdsstap. Daarnaast worden de jeugdlonen voor medewerkers van 17 tot en met 22 jaar extra verhoogd met 1 procent.

Vakantie

Op het punt van vakantie gaan jeugdige werknemers er wel op achteruit. De extra vakantierechten voor werknemers tot 19 jaar komen per 1 februari 2012 te vervallen. Vanaf deze datum hebben zij recht op het reguliere saldo aan vakantie-uren.

Minuren

Ook zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot het aantal minuren dat men kan opbouwen. Praxis wil voorkomen dat het saldo minuren te hoog wordt. Een hoog aantal minuren kan namelijk moeilijk worden ingehaald. Daarom is er nu door cao-partijen een maximum aan gesteld. Het aantal minuren meg in het vervolg nooit meer bedragen dan 25 procent van het aantal per kwartaal te werken contracturen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer