Reiskosten uitzendkrachten Bouw & Infra fors omhoog

0

In de Bouw-cao was de hoge kilometervergoeding altijd uitgesloten voor uitzendkrachten. Per 1 augustus 2021 verandert dat en daardoor wordt de reiskostenvergoeding stukken hoger. Henk Geurtsen (Experts in Flex) licht dit toe.

Reiskostenvergoeding

Tot 1 augustus 2021 geldt voor uitzendkrachten dat van de € 0,32 alleen het belastingvrije deel van € 0,19 per km hoeft te worden vergoed. Vanaf 1 augustus 2021 moet de volledige € 0,32 per km worden vergoed. De extra € 0,13 per km is geen netto vergoeding, maar een bruto vergoeding.

De extra bestuurderstoeslag met vaste bedragen per dag is niet van toepassing op uitzendkrachten. Hiervoor is ook in de nieuwe cao Bouw & Infra een uitzonderingsbepaling opgenomen voor uitzendkrachten.

Reisurenvergoeding

Voor de reisuren is de extra bestuurdersvergoeding wel van toepassing op uitzendkrachten. De meerijders en alleen rijders hebben ook recht op reisurenvergoeding, maar dan moet de reistijd langer zijn dan 1 uur per dag.

De in de cao Bouw & Infra opgenomen bepalingen over de reisurenvergoeding voor de meerijders en alleen rijders stroken niet met de in de cao opgenomen tabel. Naar aanleiding van onze vragen daarover heeft Bouwend Nederland aangegeven dat de in de Bouw-cao opgenomen tabel (artikel 5.10.3) gevolgd moet worden.

Andere visie

Ik heb een visie/advies langs zien komen dat het niet verplicht is het gedeelte boven de € 0,19 per km te vergoeden omdat dit valt onder het vergewisbeding in de cao Bouw & Infra. Bouwend Nederland is hier heel stellig in: iedere uitzendkracht heeft er recht op (mits aan de reisvoorwaarden wordt voldaan uiteraard).

Cao-bepalingen

De verplichting om de ‘beruchte’ bijlage 7 van de cao Bouw & Infra te moeten volgen volgt uit artikel 1 lid 5c van de cao voor uitzendkrachten.

Standpunt ABU en NBBU

Naar aanleiding van de in mijn ogen te creatieve visie om vanaf 1 augustus 2021 te kunnen volstaan met een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km, heeft de ABU bevestigd die uitleg erg riskant te vinden en dit niet te adviseren. De NBBU heeft bevestigd dat het beperken van de reiskostenvergoeding tot € 0,19 per km in hun ogen onjuist is.

Dit is een bijdrage van Henk Geurtsen, partner Experts in Flex.


Lees ook
: Eenmalige vergoeding bouw voor uitzendkrachten

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer