Veranderingen nodig voor werkkansen Wajongers

1

In 36 procent van de cao-akkoorden die dit jaar behaald zijn, zijn afspraken gemaakt die betrekking hebben op Wajongers.

In 2010 was dit nog in 20 procent van de akkoorden. Werkgevers zijn dus positief over de inzet van Wajongers, aldus ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Er zijn echter nog een aantal veranderingen nodig om de kansen van jonggehandicapten te vergroten. Zo vinden de ondernemingsorganisaties dat er een goede, niet-bureaucratische uitvoering van de Wajong moet komen, met een belangrijke rol voor uitzendbureaus en het UWV. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat het duidelijk wordt wat Wajongers kunnen. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland gebeurt dit nu nog onvoldoende.

Daarnaast vinden de organisaties dat de risico’s voor werkgevers beperkt moeten worden. Dat kan door loondispensatie, jobcoaching, subsidies voor werkplekaanpassingen en een ‘No riskpolis’ (geen werkgeversrisico bij ziekte). VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat een ruimere flexwet, met meer dan drie aaneensluitende contracten, ook zal helpen.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Voor jongeren is het sowieso al mogelijk om 5 tijdelijke contracten te geven gedurende 3 jaar. Besloten in juli 2010!
    Werkgevers kunnen hier gewoon van gebruik maken!

Reageer