Vergoedingsverbod Waadi geldt voor elk soort arbeidsbemiddeling

0

De tegenprestatie die een impresario van een werknemer vroeg, valt onder het vergoedingsverbod van de Waadi.

De overeenkomst is daardoor deels nietig en de impresario moet alle geïncasseerde bedragen terugbetalen. Een andere formulering van de vergoeding had deze zaak kunnen voorkomen.

De situatie

Een radiopresentator heeft sinds 1998 een (mondelinge) management-overeenkomst met een managementbureau. In 2004 heeft het bureau bemiddeld bij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst voor vijf jaar tussen de radiopresentator en een radiostation. Het bureau heeft met het radiostation contractueel afgesproken dat – namens de presentator – 10 procent van het salaris rechtstreeks aan het bureau wordt betaald.

In 2007 zegt de presentator de managementovereenkomst op. Ook de arbeidsovereenkomst met het radiostation wordt – in onderling overleg – beëindigd. Het bureau is niet blij met het gemis aan inkomsten en stapt naar de rechter.

De vordering

Het managementbureau wil dat de presentator de afgesproken vergoeding over de hele contractperiode van 5 jaar betaalt en vordert een bedrag van € 107.500 plus rente. Als dat niet wordt toegewezen wil het bureau een schadevergoeding omdat de presentator onrechtmatig heeft gehandeld door de arbeidsovereenkomst voortijdig te beëindigen.

Het verweer

De presentator stelt dat de overeenkomst tussen het managementbureau en hem in strijd is met de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) en daarom nietig. Hij vordert alle tot dan toe betaalde bedragen terug.

Het oordeel

De rechtbank oordeelt dat de Waadi van toepassing is op het contract tussen de presentator en het bureau omdat het duidelijk is dat het bureau heeft geholpen bij het zoeken naar een arbeidsplaats en heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst. Ook al worden impresario’s volgens de wet niet meer gelijkgesteld met arbeidsbemiddelaars, het vergoedingsverbod uit de Waadi blijft hier van toepassing omdat het om arbeidsbemiddeling gaat. De overeenkomst tussen het bureau en de presentator is nietig voor het deel dat over de vergoeding gaat. De bedragen van 10 procent van het salaris zijn daarom achteraf zonder rechtsgrond betaald. De rechter veroordeelt het bureau tot terugbetaling.

Waadi en vergoeding
Volgens de Waadi mag een arbeidsbemiddelaar geen vergoeding van de werkzoekende vragen.
In dit geval was er een afspraak gemaakt dat 10 procent van het salaris van de werknemer aan het bureau zou worden betaald. Het salaris van de werknemer mag wel als grondslag dienen voor de berekening van een vergoeding die de werkgever aan de bemiddelaar betaalt, als de werknemer maar 100 procent van zijn salaris krijgt. Een kwestie van zorgvuldig formuleren dus.

Bron:
JAR 2011/104, Kantonrechter Amsterdam
Waadi, bemiddelingskosten
Eerste aanleg, 17 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer