ABU debat over de flexibele arbeidsmarkt

0

Op maandagmiddag 26 november 2012 organiseert brancheorganisatie ABU in het SER-gebouw in Den Haag een openbaar debat over flexibiliteit in de arbeidsmarkt. Het is het eerste debat over de flexibele arbeidsmarkt na de totstandkoming van het nieuwe kabinet, de nieuwe Tweede Kamer en het regeerakkoord.

‘Flexibele en vaste arbeid beter met elkaar in balans brengen’, zo luidt een van de ambities uit het regeerakkoord. Maar wat betekent dat? Leiden veranderingen in de sociale zekerheid ertoe dat iedereen juist makkelijker aan het werk komt? Hoe zorgen we dat iedereen kan deelnemen aan de arbeidsmarkt, jong, oud, met of zonder handicap…? Wat is de rol van flex daarbij? De arbeidsmarkt is in toenemende mate een zaak waarbij niet alleen de landelijke politiek een rol speelt maar ook gemeenten een steeds prominentere rol (bijvoorbeeld de Participatiewet in het nieuwe regeerakkoord). Alles in het debat zal draaien om de vraag: Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor de flexibele arbeidsmarkt? Zijn er kansen en wat zijn de bedreigingen?

Namens de landelijke politiek nemen Mariëtte Hamer (PvdA), Steven van Weyenberg (D66) en Paul Ulenbelt (SP) deel aan het flexdebat. Namens de gemeentelijke politiek treden Wethouder Jan Vlaar (CDA) van de gemeente Montfoort en Gerard van den Hengel (VVD) van de gemeente Barneveld op.

Inleidingen
Het debat wordt ingeleid door Niek Jan van Kesteren (algemeen directeur van VNO-NCW), Mariëtte Patijn (vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten, namens deze onderhandelaar bij de onlangs tot stand gekomen CAO voor Uitzendkrachten) en prof.dr. Joop Schippers (hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht). In strak geklokt twaalf minuten geven zij hun statements, die als input dienen voor het debat.

Debatleider
De debatleider is Marc van der Meer, directeur van het Expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo). Hij was eerder verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies en het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie.

Ruggenberg Award
Na afloop van het debat vindt de uitreiking van de tweede Ruggenberg Award plaats. Deze award is vernoemd naar de oud-voorzitter van de ABU die sinds de oprichting in 1961 heeft gestreden voor de maatschappelijke erkenning en bevordering van uitzendwerk in Nederland. De award wordt sinds vorig jaar jaarlijks door het ABU-bestuur toegekend aan een persoon of organisatie die een bijzondere prestatie in het afgelopen jaar heeft geleverd, waarbij het uitzenden een prominente rol speelde. De winnaar van de Ruggenberg Award krijgt een bedrag van € 10.000 te besteden aan een arbeidsmarktproject. De award wordt uitgereikt door Wiebe Draijer, voorzitter van de SER.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer