Asscher schrapt minimumjeugdloon vanaf 21

0

Minister Asscher (SZW) schaft het minimumjeugdloon af voor jongeren tussen 21 en 23 jaar. Ook wordt de minimumjeugdloonstaffel voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar aangepast.

Dat heeft Asscher gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Volgens Asscher sluit het loon van een volwassene voor 21-jarigen beter aan bij de leeftijd waarop jongeren gediplomeerd de arbeidsmarkt betreden. Ook zou dit beter passen bij wat internationaal gangbaar is.

Stapsgewijs verlagen

Het kabinet wil de leeftijd waarop het wettelijk minimumloon voor volwassenen ingaat stapsgewijs verlagen. De afschaffing gebeurt in twee stappen: volgend jaar en in 2019. In de eerste stap wordt de leeftijd verlaagd naar 22 jaar. De leeftijd zal vervolgens verlaagd worden naar 21 jaar.

Minimumjeugdloonstaffel aanpassen

Het kabinet wil daarnaast de minimumjeugdloonstaffel aanpassen. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 zal meestijgen om het risico te beperken dat de verschillen in loonkosten bij verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij werkgevers bij het aannemen van personeel.

Compensatieregeling werkgevers

De Tweede Kamer, waaronder regeringspartij PvdA, pleitte al langer voor een verhoging van jeugdlonen. Om te voorkomen dat bedrijven jongeren te duur gaan vinden, komt er voor werkgevers een compensatieregeling (subsidieregeling lage-inkomensvoordeel (Liv)).

Door die vergoeding kan ook coalitiepartner VVD zich vinden in de verhoging. De VVD spreekt over een ‘evenwichtige’ regeling. De liberalen vreesden onder meer dat de jeugdwerkloosheid zou stijgen.

CPB: 15.000 minder banen

Detailhandel Nederland vindt de aangekondigde wijzigingen onacceptabel, tenzij de kostenstijgingen voor winkeliers die ermee gepaard gaan volledig worden gecompenseerd. ‘Jongeren worden anders relatief duur, wat leidt tot een flink verlies aan banen’, aldus de brancheorganisatie. Het Centraal Planbureau had eerder uitgerekend dat ongeveer 15.000 21- en 22-jarigen zonder werk komen te zitten bij afschaffing van het minimumjeugdloon. Dat betekent dat de werkgelegenheid in die groep met ongeveer 5 procent daalt.

Als blijkt dat dit ‘aanzienlijke negatieve effecten op de werkgelegenheid heeft’ dan zal het kabinet kijken of er ‘aanvullende (sectorale) maatregelen nodig zijn’, zo heeft Asscher laten weten.

Bron: rijksoverheid/ANP/Salarisnet
Lees ook: Minimumloon per 1 januari 2016

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer