Nieuwe payrollwet van de baan

0

Er komt (voorlopig) geen nieuwe wetgeving rondom payroll. Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ziet onvoldoende draagvlak voor een nieuwe payrollwet.

Dat blijkt uit een brief van Asscher aan de Tweede Kamer.

Motie Hamer

Asscher schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat ‘er op dit moment nog geen uitvoering wordt gegeven aan de zogenoemde motie Hamer.’ Volgens die motie zouden payrollwerknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als de eigen medewerkers bij de inlener waar zij werkzaam zijn. Asscher had eerder aangekondigd daarop met nieuwe wetgeving rondom payrolling te komen. Die ‘belofte’ trekt hij nu dus in.

Te weinig draagvlak

Asscher geeft twee redenen om af te zien van nieuwe wetgeving rondom payroll. Ten eerste is er ‘geen overeenstemming bereikt over de reikwijdte van de gelijke behandeling’. Ten tweede stelt Asscher dat de ‘sociale partners niet gekomen zijn tot een eensluidend advies over driehoeksrelaties waaronder payrolling’. Er is dus te weinig draagvlak voor nieuwe wetgeving rondom payroll binnen het kabinet en bij sociale partners. Asscher zegt met meer informatie te komen voor de begrotingsbehandeling 2017 (na Prinsjesdag)

ABU: duidelijkheid branche

De ABU is blij dat de voorgenomen wettelijke beperking van payroll niet doorgaat. De brancheorganisatie noemt dit ‘belangrijk en goed nieuws’ omdat dit duidelijkheid geeft voor de branche.

NBBU: inlenersbeloning vanaf dag één

De NBBU laat weten altijd bezwaar te hebben gehad tegen het kabinetsvoornemen rondom payroll. Volgens de NBBU is het gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden door nieuwe wetgeving niet nodig, want de beloning voor payrollwerknemers is al gelijkwaardig aan die voor medewerkers in dienst van de inlener. NBBU-leden passen al heel lang de inlenersbeloning vanaf dag één toe voor payrollwerknemers. Ook kennen payrollkrachten een eigen pensioenregeling en hebben zij recht op scholing.

Volgens de brancheorganisatie vullen bonafide payrollbedrijven hun werkgeversrol transparant is en bieden zij met hun hr-expertise toegevoegde waarde voor inleners en payrollkrachten.

Bron: rijksoverheid/ABU/NBBU

Lees ook: Ophef over payrollwet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer