Toch uitzonderingen op verbod op inhoudingen minimumloon

0

De invoering van het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon (WML) wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. En er komt een uitzondering voor huisvestingskosten en kosten voor zorgverzekeringen. Die mogen uitzendbureaus dus onder voorwaarden nog wel inhouden.

Dat heeft minister Asscher in een brief aan de Kamer laten weten.

Afzwakking herziening

De inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met het minimumloon is eerder al uitgesteld tot 1 juli 2016. De minister zwakt de herziening van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML), in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), af.

ABU en NBBU tegen verbod op inhoudingen

Zowel de ABU als de NBBU zijn tegen een verbod op inhoudingen op het minimumloon en zij hebben de minister gevraagd om voor de uitzendbranche een uitzondering te vormen.

Huisvesting en zorgverzekering arbeidsmigranten

Bonafide uitzendbureaus en arbeidsmigranten zouden volgens de ABU door het oorspronkelijke wetsvoorstel worden benadeeld. De uitzendbureaus regelen naast een baan vaak ook huisvesting en zorgverzekering voor arbeidsmigranten. Maar door een verbod op inhoudingen zou dat niet meer kunnen.
De ABU ziet het nieuwe besluit van Asscher om een uitzondering voor huisvestingskosten en kosten voor zorgverzekeringen te maken dan ook als ‘winst voor de branche die op een zorgvuldige en transparante manier wil omgaan met de huisvesting van arbeidsmigranten.’

Voorwaarden inhoudingen

De minister wil wel voorwaarden verbinden aan het kunnen inhouden van deze kosten op het WML. Bijvoorbeeld door het hanteren van een maximumbedrag of percentage van het wettelijk minimumloon.
Voor wat betreft inhoudingen op huisvestingskosten wil Asscher ook kwaliteitseisen stellen. Hierdoor zouden bijvoorbeeld alleen kosten voor woningen van woningcorporaties of van gecertificeerde private verhuurders voor inhouding op het WML in aanmerking komen.
Bron: rijksoverheid/ABU

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer