Tag: was

Werkgeverschap
Utrechts uitzendbureau beboet voor overtreden WML

Een uitzendbureau gevestigd in de provincie Utrecht heeft een boete gekregen van de Inspectie SZW van € 578.000. De boete wordt opgelegd, omdat het uitzendbureau voor 68 werknemers niet inzichtelijk kon maken of zij voldoende loon en vakantiebijslag hebben ontvangen voor de door hen gewerkte uren.

Werkgeverschap
Aanscherping WAS in 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangescherpt. Zo moeten werkgevers vanaf dan het volledige minimumloon betalen. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn (onder voorwaarden) wel mogelijk.

Flexwerkers
Toch uitzonderingen op verbod op inhoudingen minimumloon

De invoering van het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon (WML) wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. En er komt een uitzondering voor huisvestingskosten en kosten voor zorgverzekeringen. Die mogen uitzendbureaus dus onder voorwaarden nog wel inhouden.

Brancheinformatie
‘Malafide uitzendbureaus’ schikken met OM

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een schikking getroffen met twee sjoemelende uitzendbureaus uit het Westland en Den Haag. Ze betalen in totaal 290.000 euro aan de Staat en twee leidinggevenden moeten een werkstraf uitvoeren van 120 uur. Het gaat om uitzendbureaus die voornamelijk Poolse werknemers te werk stelden in de (glas)tuinbouw.

Flexwerkers
VNG: ‘Wet Aanpak Schijnconstructies benadeelt kwetsbaren’

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft minister Asscher per brief dringend gevraagd snel met een oplossing te komen voor negatieve effecten op de schuldhulpverlening die voortvloeien uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze wet was al eerder onderwerp van kritiek vanwege neveneffecten door het verbod op inhoudingen.

Flexwerkers
IBO-rapport: meer toezicht op schijnzelfstandigheid zzp’ers

Dé zzp’er bestaat niet en zpp’ers voorzien in de behoefte aan flexibiliteit van bedrijven. Zzp’ers zijn daarnaast ‘flink goedkoper’ dan werknemers en bieden werkgevers de mogelijkheid de kosten en risico’s verbonden aan het arbeidscontract te mijden. De grens tussen zzp-schap en werknemerschap is diffuus, terwijl de fiscale en arbeidsrechtelijke verschillen groot zijn en dat werkt schijnconstructies in de hand. Dus is er de noodzaak tot meer toezicht en handhaving.