Uitzendbureau beboet voor onderbetaling

0

Onlangs heeft een Haags uitzendbureau een boete gekregen van bijna 230 duizend euro voor het niet naleven van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Daarnaast kregen twee leidinggevenden van het uitzendbureau boetes van respectievelijk 108 duizend euro en 44 duizend euro. Ook moet het uitzendbureau getroffen werknemers het niet ontvangen loon en vakantiegeld alsnog betalen. Inspectie SZW heeft hiermee een langlopende zaak met succes afgerond.

Controle
Inspectie SZW deed in juni 2012 een controle bij een Haags uitzendbureau waarvan verwacht werd dat de eigenaren van het bureau nogal flexibel met de wet- en regelgeving omging. Vanaf dat moment startten inspecteurs een omvangrijk administratief onderzoek naar overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Onlangs hebben zowel het bedrijf als twee leidinggevenden van het bedrijf een boete gekregen.

Onderzoek
Het onderzoek ging over het niet juist betalen van 29 werknemers die werkten namens het uitzendbureau. Zo werden zes personen onderbetaald, omdat bij hun uitdiensttreding vakantiedagen niet werden uitbetaald. Voor 15 werknemers kreeg het uitzendbureau een boete omdat de werkgever geen bescheiden kon overleggen waaruit het uitbetaalde loon, de uitbetaalde vakantiebijslag en de gewerkte uren bleek. Overigens ontvingen alle 29 werknemers geen vakantiegeld waar ze wel recht op hadden.
Van het begin af aan heeft de Inspectie bij het onderzoek ook de leidinggevenden van het bedrijf in het onderzoek betrokken. Op deze manier kon zowel het bedrijf als de leidinggevenden beboet worden voor het overtreden van de wet.
Het uitzendbureau zelf heeft een boete gekregen van € 229.850. Eén leidinggevende heeft een boete gekregen van € 108.000 en de andere leidinggevende een boete van  € 44.050. Het verschil in hoogte van de boete van de twee leidinggevenden heeft te maken met het soort overtreding waar de leidinggevenden verantwoordelijk voor waren.
Daarnaast moet het uitzendbureau de betrokken 29 werknemers alsnog het niet betaalde loon en/of vakantiegeld betalen. Mocht het bedrijf dit niet doen, dan kan de Inspectie een dwangsom aan het uitzendbureau opleggen dat kan oplopen tot € 40.000 per werknemer.

Fraude
Fraude met contante betalingen is sinds 1 januari 2016 nog lastiger geworden. Sinds die datum schrijft de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag voor dat het minimumloon per bank wordt betaald (Wet Aanpak Schijnconstructies). Wie niet per bank betaald, kan direct worden beboet door de Inspectie SZW.

Bron: Inspectie SZW

Lees ook:Malafide uitzendbureaus’ schikken met OM

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer