Nieuwe ET-tool èn nieuwe partner voor Experts in Flex

0

In samenwerking met de NBBU heeft Experts in Flex een vernieuwde versie van de ET-tool ontwikkeld. Ten opzichte van de vorige versie zijn er de nodige veranderingen, onder andere door de uitbereiding van de elementen van de inlenersbeloning. Daarnaast maakte Experts in Flex bekend dat per 1 april Moniek Geurtsen als partner toetreedt.

ET-uitruil berekenen

De ET-uitruil mag op twee manieren worden gedaan. Eerst de 81% looncomponenten uitruilen en een eventueel resterend bedrag met de 100% looncomponenten uitruilen, of juist eerst de 100% looncomponenten en daarna de 81% looncomponenten.

De ET-tool rekent beide methodes uit, zodat de tool voor iedereen te gebruiken is.

Henk Geurtsen: “De methode ‘100-81’ leidt in diverse gevallen tot een hoger bedrag aan uitruil. Kostprijs-technisch gezien zijn de verschillen veel kleiner, omdat uitruil over de 81% tot gevolg heeft dat de reserveringen ook lager worden, terwijl dat bij de 100% looncomponenten niet het geval is.”

Uitzend-cao: maximaal 81% uitruil

De variant ‘100-100’ is niet in de tool opgenomen. Geurtsen: “Ik krijg daar af en toe wel vragen over, maar de uitzend-cao is heel duidelijk over de methode van uitruil, die is maximaal 81%. De uitzonderingen waarop wel 100% mag worden uitgeruild staan genoemd in de uitzend-cao (zie art. 20 1l). Om integraal 100% uitruil toe te mogen passen is er een aanpassing van de uitzend-cao noodzakelijk.”

WML

In de berekeningen van de tool wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met de ondergrens van het WML. Daarnaast wordt er ook nog een andere WML-toets gedaan: op vakantiebijslag-jaarbasis mag het loon niet lager zijn dan 108% van het WML. Als in een bepaalde verloningsperiode door de uitruil het loon onder de 108% van het WML komt, dan hoeft dat op vakantiebijslag-jaarbasis geen probleem te zijn, mits in andere periodes het loon na uitruil hoger is dan 108% van het WML. De tool berekent of en zo ja hoeveel het loon onder de 108% van het WML uitkomt. De gebruiker kan dan zelf een afweging maken of het maximale bedrag wordt uitgeruild of een lager bedrag.

Controleberekeningen

Met de tool kan worden gecontroleerd of de berekeningen op de eigen en andere loonstroken juist zijn en geeft het inzicht hoe het bedrag aan uitruil tot stand komt. Daarnaast is het een belangrijk hulpmiddel bij het maken van kostprijscalculaties als er sprake is van ET-uitruil.

Informatie over de tool Voor NBBU-leden is de tool gratis te downloaden op de website van de NBBU (www.nbbu.nl). Overige geïnteresseerden kunnen hier meer informatie over de tool vinden.

Moniek Geurtsen nieuwe partner Experts in Flex

Daarnaast maakte Experts in Flex bekend dat Moniek Geurtsen per 1 april toetreedt. Haar focus ligt vooral op de wet- en regelgeving en het correct uitvoeren van de verloning.

Moniek Geurtsen (inderdaad, de dochter van Henk Geurtsen) heeft de nodige ervaring in de flexbranche bij een backofficedienstverlener. Daarvoor heeft ze ook nog als salarisadministrateur gewerkt bij een administratiekantoor.

Moniek Geurtsen zal zich vooral richten op de backoffice, zowel in een adviserende rol als in interim-opdrachten. Daarnaast werkt Moniek mee bij due diligence trajecten, SNCU-onderzoeken, StiPP correcties en interne audits.

Moniek Geurtsen: ”Ik geniet ervan om me vast te bijten in wet- en regelgevingsvraagstukken en de kwaliteit van de verloning naar een hoger plan te tillen. Dat was bij de backofficedienstverlener waar ik heb gewerkt ook mijn rol en dat wil ik nog verder uitbouwen.”

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer