PayOK sluit overeenkomst met drie inspectie-instellingen

0

De Stichting PayOK heeft met drie inspectie instellingen een overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van inspecties. Het gaat om Bureau Cicero, Normec FLC en Normec VRO.

De Stichting PayOK beheert een keurmerk waarbij ondernemingen getoetst worden op de juiste beloning van hun werknemers conform CAO’s. Dit is noodzakelijk geworden sinds het in werking treden van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Daarin is bepaald dat ondernemers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de juiste beloning van werknemers in de hele keten, dus ook als die werknemers in dienst zijn bij een onderaannemer of uitzendbureau (ketenaansprakelijkheid). Als een onderaannemer of uitzendbureau niet het juiste loon betaalt conform CAO kan de werknemer het te weinig ontvangen loon opeisen bij de directe opdrachtgever en onder bepaalde voorwaarden ook de hoofdopdrachtgever.

Inspecteurs

Het PayOK keurmerk is daarmee een logisch vervolg op de SNA-certificering. De toetsing en inspectie voor de PayOK norm is gedegen en uitgebreid. Ze omvat alle in Nederland van kracht zijnde CAO-regelingen in alle bedrijfstakken. De toetsing op het juist toepassen van de CAO, de juiste toepassing van de pensioenverplichtingen et cetera worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde inspectie-instellingen. De inspecteurs die deze toetsing mogen verrichten, moeten voldoen aan strenge eisen op het punt van ervaring en kennis. De inspecteurs van Bureau Cicero, Normec-FLC en Normec VRO zijn getoetst en voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen. “De kwaliteit van de inspecties is cruciaal voor de PayOK-norm”, zegt Gerlof Roubos, directeur van de Stichting. “Ik ben er van overtuigd dat er op dit moment geen enkel keurmerk in Nederland is dat zulke strenge eisen stelt aan de inspecteurs. Zij bepalen uiteindelijk de kwaliteit van ons PayOK-keurmerk.”

Inmiddels hebben zich al 60 bedrijven aangemeld voor een PayOK inspectie en dagelijks komen er aanmeldingen binnen.

Bron: Stichting PayOK

Lees ook: Eerste uitzendbureaus ontvangen PayOK-certificaat

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer