Aangepaste NEN-norm voor zzp-bemiddeling

1

Julisa Fereijra-Phelipa, Business Unit Director bij Normec VRO, meldt op LinkedIn dat er significante wijzigingen in de NEN 4400-1:2023 norm aankomen. Deze aanpassingen zijn specifiek gericht op de bemiddeling van zzp’ers door SNA-gecertificeerde ondernemingen.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft onlangs een nieuw aanpassingsrapport aangenomen. Het betreft significante wijzigingen in de NEN 4400-1:2023 norm. Deze aanpassingen, specifiek gericht op de bemiddeling van zzp’ers door SNA-gecertificeerde ondernemingen, zijn vastgelegd in het aanpassingsrapport met nummer 2024-005 en treden in werking op 1 juli 2024.

Situatieschets en reden voor de wijzigingen

De wijzigingen in de norm zijn ingevoerd om verwarring te voorkomen die is ontstaan bij de interpretatie van de normeisen 5.6 sub b en 6.6 sub b. Deze onduidelijkheid leidde tot misverstanden over de noodzaak van facturatie door bemiddelende ondernemingen namens zzp’ers. Om deze verwarring weg te nemen, zijn de formuleringen van deze normeisen verduidelijkt. Bovendien ontbraken er in de norm specifieke richtlijnen over de vereisten waaraan een factuur moet voldoen wanneer deze namens een zzp’er wordt opgesteld. De factuurvereisten zijn nu afgestemd op de factuurvereisten zoals gepubliceerd door de Belastingdienst, om een eenduidige en duidelijke facturatie te waarborgen.

Lees ook: Belastingdienst heft handhavingsmoratorium 1 januari 2025 op

Aangepaste normeisen

De aanpassingen in de normeisen 5.6 sub b en 6.6 sub b stellen dat bemiddeling door een onderneming tussen een zzp’er en diens opdrachtgever is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
Indien de facturatie door de onderneming plaatsvindt, moet deze herkenbaar namens de zzp’er geschieden door de volgende gegevens van de zzp’er op de factuur te vermelden:

Naam onderneming
Adres
Kamer van Koophandel nummer
Btw-identificatienummer

Ingangsdatum

Het nieuwe handboek normen zal naar verwachting eind juni door SNA op haar website gepubliceerd worden. Hierin zal worden aangegeven dat de aangepaste normeisen ingaan op 1 juli 2024. ZZP-bemiddelaars moeten hun processen met ingang van deze datum hebben aangepast om te blijven voldoen aan het SNA keurmerk

Met deze wijzigingen streeft Stichting Normering Arbeid (SNA) naar een heldere en efficiënte naleving van de norm, waardoor een zzp-bemiddelaar beter in staat is haar dienstverlening te optimaliseren.

Lees ook dit interview met Julisa: Nieuw toelatingsstelsel: wat staat de flexbranche te wachten? 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Beste Julisa,

    Voor de zekerheid. Dit geldt niet voor ’tussenkomst’ situaties?
    En voor een ZZP-er die vanuit een BV werkt het BTW-nummer?

    gr

    Gregor

Reageer