Tag: was

Flexwerkers
VNG: ‘Wet Aanpak Schijnconstructies benadeelt kwetsbaren’

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft minister Asscher per brief dringend gevraagd snel met een oplossing te komen voor negatieve effecten op de schuldhulpverlening die voortvloeien uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze wet was al eerder onderwerp van kritiek vanwege neveneffecten door het verbod op inhoudingen.

Flexwerkers
IBO-rapport: meer toezicht op schijnzelfstandigheid zzp’ers

Dé zzp’er bestaat niet en zpp’ers voorzien in de behoefte aan flexibiliteit van bedrijven. Zzp’ers zijn daarnaast ‘flink goedkoper’ dan werknemers en bieden werkgevers de mogelijkheid de kosten en risico’s verbonden aan het arbeidscontract te mijden. De grens tussen zzp-schap en werknemerschap is diffuus, terwijl de fiscale en arbeidsrechtelijke verschillen groot zijn en dat werkt schijnconstructies in de hand. Dus is er de noodzaak tot meer toezicht en handhaving.

Werkgeverschap
Uitleg Wet aanpak schijnconstructies

Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon van kracht. De overheid heeft een document uitgebracht met meer informatie hierover.