VNG: ‘Wet Aanpak Schijnconstructies benadeelt kwetsbaren’

0

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft minister Asscher per brief dringend gevraagd snel met een oplossing te komen voor negatieve effecten op de schuldhulpverlening die voortvloeien uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze wet was al eerder onderwerp van kritiek vanwege neveneffecten door het verbod op inhoudingen.

De VNG zegt in de brief samen met Divosa (sociale diensten), de Vereniging voor Schuldhulpverlening (NVVK) en Cedris (sociale werkgelegenheid en re-integratie) te vrezen voor neveneffecten van de aanpak van schijnconstructies, waardoor kwetsbare mensen in problemen kunnen komen. Asscher heeft inmiddels toegezegd nog voor december met een reactie te komen.

Op rekening werknemer
Eén van de nieuwe regels van de WAS die per 1 januari 2016 ingaan is de verplichte girale betaling van loon op de rekening van de werknemer. Dat heeft invloed op de werkzaamheden van gemeenten en de NVVK bij schuldhulpverlening. in het kader van een schuldregeling kan nu nog het hele inkomen van een schuldenaar door schuldhulpverleners worden ontvangen. Na betaling van een afgesproken aflossing wordt het loon vervolgens doorgestort naar de schuldenaar. Dergelijke hulpmaatregelen zijn als gevolg van de WAS niet meer mogelijk.

De betrokken organisaties vragen minister Asscher met een wetswijziging te komen en dringen aan op een gedoogconstructie zolang er nog geen aanpassing is.

Verbod op inhoudingen
De bonden van uitzendorganisaties ABU en NBBU hebben eerder samen met de VNG kritiek geuit op het verbod op inhoudingen op het minimumloon, dat ook deel uitmaakt van de WAS. Het probleem is dat werknemers hierdoor betalingsachterstanden konden oplopen door onder andere kosten van huisvesting.
Inmiddels heeft de Tweede Kamer een motie van VVD-kamerlid Anne Mulder aangenomen, waardoor voor bonafide bedrijven een uitzondering kan worden gemaakt op het inhoudingenverbod.

Lees ook: Wet aanpak schijnconstructies: de hoofdpunten

Bronnen: VNG, ABU

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer