Tag: inhoudingen

Flexwerkers
Toch uitzonderingen op verbod op inhoudingen minimumloon

De invoering van het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon (WML) wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. En er komt een uitzondering voor huisvestingskosten en kosten voor zorgverzekeringen. Die mogen uitzendbureaus dus onder voorwaarden nog wel inhouden.

Flexwerkers
VNG: ‘Wet Aanpak Schijnconstructies benadeelt kwetsbaren’

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft minister Asscher per brief dringend gevraagd snel met een oplossing te komen voor negatieve effecten op de schuldhulpverlening die voortvloeien uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze wet was al eerder onderwerp van kritiek vanwege neveneffecten door het verbod op inhoudingen.