Verbod inhoudingen uitgesteld tot 1 juli 2016

0

De inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met het minimumloon is uitgesteld tot 1 juli 2016.

Dat heeft minister Asscher (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
Asscher belooft de Kamer begin 2016 een brief te sturen met eventuele uitzonderingen op dit verbod op inhoudingen en verrekeningen met het minimumloon.

Uitzondering uitzendbranche?
In het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) wil de minister een herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit houdt onder meer in dat werkgevers het volledige minimumloon dienen te betalen, en dat verrekeningen met het minimumloon – zoals huisvestingskosten en verzekeringspremies – dus niet meer toegestaan zouden zijn per 1 januari 2016.
Zowel de ABU als de NBBU zijn tegen een verbod op inhoudingen op het minimumloon en zij hebben de minister gevraagd om voor de uitzendbranche een uitzondering te vormen.
De NBBU meldt op haar website dat de brancheorganisatie ‘blij’ is met het uitstel en zegt zich te blijven inzetten voor een uitzondering voor bonafide (uitzend)bedrijven.

Bron: NBBU


Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer