CNV: ‘Reparatie dagloon flexwerkers te laat’

0

Het voorstel van minister Asscher om het dagloon voor starters, flexwerkers en seizoenswerkers te verhogen, valt niet helemaal in goede aarde bij vakbond CNV. De reparatie van het dagloonbesluit zou pas in 2017 kunnen worden ingevoerd. En het voorstel van Asscher bevat een ‘perverse prikkel’, zegt het CNV.

In het nieuwe, per 1 juli 2015 ingevoerde dagloonbesluit is geregeld dat ook de maanden waarin niet is gewerkt worden meegenomen in de berekening van de hoogte van de ww. Het CNV vroeg bij minister Asscher eerder aandacht voor het nadeel dat starters en flexwerkers hierdoor oplopen, omdat voor hen de ww-uitkering tot tientallen procenten lager kan uitvallen. Asscher beloofde te kijken naar mogelijkheden voor reparatie voor deze groep.


Evaluatie Wet werk en Zekerheid

Asscher zegt nu, in zijn Kamerbrief van vrijdag 27 november over de evaluatie van de Wet werk en Zekerheid, te kiezen voor een berekening van het dagloon waarbij de kalendermaanden zonder loon buiten beschouwing worden gelaten. Dat heeft voor de starters en flexwerkers een dagloonverhogend effect, zegt hij.
De maatregel kan echter door het UWV pas op 1 januari 2017 worden uitgevoerd. Een reparatie van het nadeel met terugwerkende kracht is volgens het UWV onuitvoerbaar, wel bekijkt Asscher nog een overgangsregeling waarbij eenmalig een compensatiebedrag wordt verstrekt.

‘Perverse prikkel’
Voorzitter Maurice Limmen van het CNV vindt het ’te gek voor woorden’ dat starters en flexwerkers nog tot 1 januari 2017 een te lage ww-uitkering krijgen. Limmen hekelt ook het gevolg van de reparatiemaatregel dat een laag inkomen uit een tijdelijke klus of deeltijdbaan per 1 januari 2017 wel meetelt in de bepaling van het dagloon. ‘In de praktijk kan dit betekenen dat tijdelijk werk in de ene maand de hoogte van de ww in de volgende maand verlaagt. Het nieuwe voorstel bevat daarmee een perverse prikkel.

Het is goed als iemand die werkloos is probeert een eigen inkomen te verdienen. Al is het maar door een klus van een paar dagen aan te pakken. De voorgestelde oplossing bestraft dit. Omdat je niet de hele maand werkloos bent geweest telt dit lage inkomen mee in de berekening van de hoogte van je uitkering.’

 

Bronnen: CNV, Kamerbrief opzet evaluatie Wwz

 

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer