Werkloosheid stijgt licht doordat meer mensen op zoek gaan naar een baan

0

In haar maandelijkse toelichting op de ontwikkeling van de werkloosheid, meldt het CBS dat er in januari 368 duizend mensen werkloos waren. Dat komt neer op 3,6 procent van de beroepsbevolking. Ten opzichte van januari 2023 betekent dit een stijging van 8 duizend werklozen. Volgens het CBS kwam dit niet doordat meer mensen hun baan verloren, maar doordat meer mensen op zoek gingen naar werk. Als deze mensen niet meteen werk vinden, worden ze deel van de werkloze beroepsbevolking. UWV registreerde eind januari 167 duizend lopende WW-uitkeringen.

Het aantal werkenden stijgt veel sneller dan de werkloosheid. Zo kwamen er in de afgelopen drie maanden gemiddeld per maand 19 duizend mensen bij met betaald werk. In totaal hebben nu 9,8 miljoen mensen in Nederland betaald werk.

Alleen stijging werkloosheid onder 25 – 45-jarigen

Ondanks de toename van de werkloosheid, bleef het werkloosheidspercentage wel gelijk. Ook in december was dit 3,6 procent. De werkloosheid is het laagst onder 45-plussers. Van deze groep is 2,2 procent werkloos. Onder de groep jongeren van 15 tot 25 jaar daalde het werkloosheidspercentage in de afgelopen drie maanden van 8,4 naar 8,2 procent. Alleen bij 25- tot 45-jarigen steeg het werkloosheidspercentage ten opzichte van drie maanden eerder, van 2,9 procent in oktober 2023 naar 3,1 procent in januari 2024.

De stijging is dus niet het gevolg van (meer) ontslagen. Het komt vooral doordat mensen van buiten de beroepsbevolking nu op zoek gaan naar een baan, maar die niet meteen vinden.

Meer WW-uitkeringen verstrekt door UWV

Overigens meldt het UWV eind januari een stijging van het aantal verstrekte WW-uitkeringen. Dit aantal steeg met 6,3 duizend tot 167 duizend WW-uitkeringen. Een stijging aan het begin van het jaar is echter gebruikelijk. Er lopen veel contracten af aan het einde van een kalenderjaar. Daarnaast is er in de wintermaanden minder werk in sectoren zoals bouw en landbouw.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer