Tag: werkloosheid

Arbeidsmarkt
Te weinig werklozen voor vele vacatures

Er zijn steeds minder werklozen om de openstaande vacatures te vervullen. Werkgevers – en dus ook uitzendbureaus – moeten het meer en meer hebben van de nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt
Helft vindt binnen twee weken nieuwe baan

Werkzoekend Nederland heeft profijt van de aantrekkende arbeidsmarkt Het aantal werkzoekenden dat binnen vijf weken nieuw werk vindt, ligt op 67 procent; 30 procent heeft zelfs binnen één week nieuw werk.

1 2 3 19