Werkloosheid daalt met gemiddeld 4 duizend mensen per maand

0

Het CBS constateert een daling van de werkloosheid. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 4 duizend per maand af. Dat betekent dat nu 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos is, tegen 3,7 procent in april.

Het CBS becijfert dat er in mei 367 duizend mensen werkloos waren. Het aantal werkenden neemt met gemiddeld 10 duizend per maand toe. Er zijn nu 9,8 miljoen mensen (betaald) werkzaam in Nederland.

Werkloosheid naar leeftijd

Onder jongeren van 15 tot 25 jaar daalde de werkloosheid het meest. Toch is de werkloosheid onder deze leeftijdsgroep veel hoger dan onder andere leeftijdsgroepen. In mei daalde de jeugdwerkloosheid van 8,7 naar 8,4 procent. Kanttekening bij dit ‘hoge’ percentage is dat dit ook komt doordat onderwijsvolgende jongeren een bijbaan zoeken. Hoewel ze dus onderwijs volgen worden ze wel tot de werkloze beroepsbevolking gerekend omdat ze actief op zoek zijn naar een (bij)baan.

Ook onder 25- tot 45-jarigen daalde in mei de werkloosheid licht, van 3,1 naar 3,0 procent van de beroepsbevolking. Bij de 45-plussers bleef deze met 2,1 procent gelijk.

Meer mensen buiten beroepsbevolking op zoek naar werk

Begin 2024 gingen meer mensen buiten de beroepsbevolking op zoek naar werk. Dit zorgde voor een stijging van het aantal werklozen. Het CBS constateert dat inmiddels die instroom in de werkloosheid weer gedaald is en meer mensen werk vonden. Het haat dan om zowel werklozen als werkzoekenden van buiten de beroepsbevolking. Per saldo leidde dat tot een afname van de werkloze beroepsbevolking van gemiddeld 4 duizend per maand.

Bron: CBS

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer