Arbeidsmarkt iets minder krap

0

Het CBS meldt op basis van de nieuwste cijfers dat de krapte op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal iets minder is geworden. Maar de spanning op de arbeidsmarkt blijft hoog met 110 vacatures per 100 werklozen, aldus het statistiekbureau. Het aantal banen neemt nog steeds toe. Bij uitzendbureaus daalt het aantal banen juist.

Weer meer vacatures

Na zes kwartalen van afname is het aantal vacatures in het eerste kwartaal van 2024 met 1 duizend toegenomen ten opzichte van eind december. De dynamiek op de arbeidsmarkt was hoger dan het laatste kwartaal van 2023. Zo ontstonden er in het eerste kwartaal 6 duizend vacatures meer dan in het laatste kwartaal van 2023. In totaal ontstonden er 365 vacatures en werden er 364 duizend vervuld, meldt het CBS.

Bron: CBS, 2024

Werkloosheid loopt iets op

Na een lichte afname in het vierde kwartaal van 2023 nam de werkloosheid in het eerste kwartaal van 2024 toe. Er waren 373 duizend mensen werkloos, 13 duizend meer dan een kwartaal eerder. Dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Onder jongeren steeg het werkloosheidspercentage van 8,2 naar 8,5%. Bij 45-plussers bleef de werkloosheid gelijk met 2,2 procent.

Volgens het CBS waren er ten opzichte van een jaar geleden, in het eerste kwartaal van 2024 vooral meer mensen die 1 tot 3 maanden werkloos zijn. Ten opzichte van twee jaar geleden is ook het aantal mensen dat 3 tot 6 maanden werkloos is, toegenomen.

Aantal banen neemt toe

Het aantal banen nam opnieuw nam met 42 duizend) toe. Dit is het saldo van een toename van 25 duizend werknemersbanen en een toename van het aantal zelfstandigen met 17 duizend. Het aantal werknemersbanen kwam daarmee ruim boven de 9 miljoen uit, terwijl het aantal zelfstandigen steeg naar 2,5 miljoen.

Het betreft overigens een toename van vaste banen. Eerder al concludeerden CBS en TNO op basis van een gezamenlijke analyse dat het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie afneemt. Ruim een derde van de werknemers in Nederland heeft in het eerste kwartaal van 2024 een flexibele arbeidsrelatie. Het betreft 2,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Dit zijn er 30 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Daling aantal banen uitzendbranche

In de zakelijke dienstverlening steeg het aantal banen. Maar de uitzendbranche vormt een uitzondering. Daar daalde het aantal banen met 3 duizend, een daling van 0,4 procent. Ook in het vierde kwartaal van 2023 daalde het aantal banen in de uitzendbranche al, met 5 duizend.

Bron: CBS, 2024

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer