Meer mensen werkloos

0

Door de verslechterende economie, zo meldt het CBS, stijgt het aantal werklozen. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met 7 duizend per maand toe. In februari stond de teller op 379 duizend werklozen.

Overigens betreft dit niet alleen mensen die hun baan verliezen. Er zijn sinds januari ook relatief veel mensen die op zoek gaan naar werk en niet direct werk vinden, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook in de vorige rapportageperiode was dit het geval. Ondanks de stijging van de werkloosheid kwamen er afgelopen drie maanden nog wel 2 duizend mensen per maand bij met betaald werk.

Zoals ook in bovenstaande afbeelding zichtbaar, is de werkloosheid in historisch perspectief nog steeds (zeer) laag.

Aantal uitkeringen neemt toe

UWV verstrekt eind februari bijna 174 duizend WW-uitkeringen. Dit zijn er 6,6 duizend meer dan in januari. Er werden 22,5 duizend uitkeringen beëindigd, maar er kwamen er 29,1 duizend bij.

Vooral stijging jeugdwerkloosheid

De werkloosheid onder jongeren van 15-25 jaar steeg van 8,2 procent in januari naar 6,7 procent in februari. De werkloosheid onder 25- tot 45-jarigen en 45- tot 75-jarigen bleef in februari met respectievelijk 3,1 en 2,2 procent gelijk aan die van januari. Ook in de afgelopen twee jaar veranderden deze percentages minder sterk dan bij jongeren.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer