Tag: werkloosheid

Arbeidsmarkt
Meer WW-uitkeringen aan 55-plussers

Het aantal WW-uitkeringen aan 55-plussers is in september met 1,3 procent gestegen tot 104 duizend. Tegelijkertijd nam het aantal uitkeringen vanuit de bouwnijverheid voor de tweede maand op rij af. Ook het aantal uitkeringen aan personen jonger dan 45 jaar daalde.

Werkgeverschap
UWV en uitzenders starten actie ouderenwerkloosheid

UWV bindt samen met private partijen de strijd aan tegen de snel stijgende werkloosheid onder 55-plussers. Onderdeel van het Actieplan 55PlusWerkt zijn een scholingsvoucher en een plaatsingsfee voor private intermediairs, zoals uitzendorganisaties die oudere werkzoekenden naar een baan bemiddelen.

Arbeidsmarkt
CBS: ‘Werkloosheid stijgt minder snel’

De werkloosheid is in augustus licht gedaald, voornamelijk als gevolg van minder werkloosheid onder jongeren. De afname van de werkloosheid is waarschijnlijk incidenteel. De stijgende trend van de werkloosheid is wel aan het afvlakken.

Arbeidsmarkt
ContinuFlex speelt in op cofinanciering banenplan

Het Rijk gaat meebetalen aan sectorplannen om werkgelegenheid te behouden, werkloosheid tegen te gaan en gevolgen van de crisis te bestrijden. De partijen betrokken bij de ContinuFlex-cao spelen hierop in met de introductie van een bonus voor behoud van werk.

1 2 3 4 5 19