WW-daling mede dankzij uitzendbranche

0

In 2016 vond de sterkste daling in werkloosheid in tien jaar plaats. Dit komt mede doordat veel minder uitzendkrachten in de WW belandden.

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9.000 per maand afgenomen, meldt CBS (mede op basis van cijfers van het UWV).

Sterkste daling werkloosheid

In 2016 vond de sterkste daling in werkloosheid in tien jaar plaats. Was in december 2015 nog 6,6% van de beroepsbevolking werkloos, een jaar later was dit 5,4%. Het werkloosheidspercentage lag in 2016 wel hoger dan voor de crisis.

WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV kwam eind 2016 uit op 412.000. Dit is 34.000 (-7,6%) minder dan eind 2015.
Naar leeftijd bekeken was de daling het afgelopen jaar het sterkst onder jongeren tot 25 jaar (-15,3%). Onder 55-plussers nam het aantal uitkeringen slechts licht af (-2,6%).

Flinke WW-daling uitzendbranche

Van alle sectoren noteerden met name de bouw (-34,2%), de uitzendbranche (-17,5%) en de metaal- en technische bedrijven (-15,5%) een flinke WW-daling in 2016.
Onder mannen was de WW-afname het afgelopen jaar een stuk groter dan onder vrouwen, omdat het aantal uitkeringen in sectoren waar veel mannen werkzaam zijn sterk afnam.

Bron: CBS

Lees ook: CBS: meer werk, meer uitzendkrachten

Over Auteur

Avatar

Reageer